zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-12-4
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Inovativnost, transfer tehnologije i konkurentnost hrvatskog izvoza 
Voditelj: Heri Bezić
Ustanova: Ekonomski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Odnos robne razmjene s inozemstvom predstavlja jedan od najlošijih makroekonomskih pokazatelja hrvatskog gospodarstva. Hrvatski izvoz stagnira, deficit robne razmjene stalna je pojava, a pokrivenost uvoza izvozom od 2002. godine kontinuirano je ispod 50%. Hrvatsko gospodarstvo tehnološki je zaostalo te se ne može oduprijeti inozemnoj konkurenciji. Poboljšanje konkurentnosti zahtjeva tehnološku obnovu gospodarstva. Jedan od mogućih načina je poticanje inovatorstva i tehnološkog transfera sa sveučilišta i instituta u gospodarstvo. Istraživanja pokazuju da su kompanije temeljene na znanju vrlo uspješni novi oblici poduzetništva s pozitivnim utjecajima na konkurentnost, rast, razvoj, izvoz, zapošljavanje te imaju pozitivne socio-ekonomsko učinke. Razvijene su zemlje napravili značajan iskorak prema promicanju ekonomije temeljene na znanju. Pri tome je posebna važnost posvećena uključivanju sveučilišta i javnih instituta u proces stvaranja inovacija i transfera rezultata znanstvenih istraživanja prema poduzetništvu. U Hrvatskoj ne postoji sustavno poticanje osnivanje poduzeća temeljenih na znanju koji su rezultat istraživanja realiziranih na sveučilištima i institutima. Javni interes koji predstavljaju sveučilišta i instituti suočen je s problemom nedostatka adekvatnih politika kroz koje bi se mogao ostvariti postupak transfera znanja. Cilj istraživanja je, na osnovi znanstvenih dokaza o međusobnoj povezanosti inovacija, transfera tehnologije i konkurentnosti izvoza, osmisliti i predložiti znanstveno utemeljenu podlogu za kreiranje tehnološke, trgovinske a zatim i ukupne ekonomske politike Hrvatske čijom će se primjenom osnivati poduzeća temeljena na znanju. U istraživanju će se krenuti od hipoteze da se ulaganjem u inovacijski sustav, transfer tehnologije sa sveučilišta i instituta u gospodarstvo postižu pozitivni učinci na konkurentnost izvoza. Važnost istraživanja je u tome što će ono postaviti znanstveni temelj prilikom donošenja relevantnih odluka vezanih za konkurentnost hrvatskog izvoza što je od iznimne važnosti za ekonomsko – razvojni identitet u integriranoj Europi. Obzirom na razvojna obilježja i tendencije u razvijenim zemljama moguće je dokazati da će hrvatski izvoz imati veće konkurentske šanse bude li se ulagalo u sustav inovacija i transfer znanja sa sveučilišta i instituta u poduzetništvo. 

Natrag