zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-5-15
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Financijska stabilnost, makroekonomska politika i aktivnost financijskih tržišta 
Voditelj: Boris Cota
Ustanova: Ekonomski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Projekt se usredotočuje na odnos između financijske stabilnosti, makroekonomske politike i financijskih tržišta. Razvijeni financijski sektor je ključna podrška uravnoteženom i održivom ekonomskom rastu. Financijska tržišta i institucije tretiraju se kao središnji elementi u transmisiji makroekonomske politike. Stoga je uspostavljanje odgovarajuće makroekonomske politike krucijalno u podržavanju razvoja financijskog sektora. Ekonomska tranzicija u Republici Hrvatskoj povezana je sa institucionalnim rastom bankarskog sustava i financijskih tržišta kao i sa implementacijom različitih mjera makroekonomske politike. Kao i kod zemalja srednje i istočne Europe koje su već pristupile Uniji, pristup Hrvatske EU članstvu zahtijeva razvijanje stabilnog financijskog sustava, financijskog tržišta i odgovarajuće makroekonomske politike. Projekt analizira odnos između financijske stabilnosti, makroekonomske politike i financijskih tržišta sa žarištem istraživanja hrvatske ekonomije. To znači da će se analizirati kako monetarna politika može utjecati na privrednu aktivnost kroz njenu vezu sa financijskim tržištima i objasniti odnos između financijskog tržišta i vladine fiskalne politike. Nužna je, također, analiza efekata što ih očekivanja o budućoj inflaciji i kamatnoj stopi mogu imati na makroekonomsku politiku i financijska tržišta. Projekt će uključiti i analizu odnosa između deviznog tržišta, uvoza i izvoza, te objasniti moguću nestabilnost koja proizlazi iz međuzavisnosti međunarodnih tržišta kapitala i financijskih tržišta. Projekt uključuje i evaluaciju teorija u duhu empirijskog istraživanja i stoga omogućuje općeniti pregled načina na koje makroekonomska politika može unaprijediti ili usporiti financijski razvoj, ali i kako financijski razvoj može utjecati na funkcioniranje makroekonomske politike.Na temelju teorije i empirijskih rezultata projektom se trebaju dati odgovori i eventualana rješenja na realne probleme s kojima su suočeni nosioci ekonomske politike u Republici Hrvatskoj. 

Natrag