zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-12-4
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Jačanjem regionalne konkurentnosti do gospodarskog prosperiteta 
Voditelj: Đula Borozan
Ustanova: Ekonomski fakultet, Osijek 
Sažetak: Istraživački je fokus ovog projekta pridan pronalaženju odgovora na pitanje kako potaknuti održivi gospodarski rast i osigurati prosperitet svih područja nacionalnog gospodarstva. Za ostvarenje gospodarskog rasta i prosperiteta kritična je konkurentnost. Nacionalna konkurentnost utemeljena je na regionalnoj i mikro konkurentnosti. Regionalna (lokalna) konkurentnost pretpostavlja identifikaciju razvojnih potencijala i ograničenja nekog područja, te jačanje njegove jedinstvene kombinacije resursa. Ključne snage koje omogućavaju transformaciju regionalnih resursa u nacionalnu konkurentnost, novostvorenu vrijednost, gospodarski rast i prosperitet su poduzetništvo i partnerstvo. U okviru projekta istražuju se posebice sljedeća pitanja: • kakva je relacija između regionalne neravnoteže, konkurentnosti, gospodarskog rasta i prosperiteta te na koji način poticati održivi gospodarski rast svih njegovih područja; • kakvu ulogu u izgradnji regionalne konkurentnosti imaju, posebice, obrazovanje i znanost, poduzetništvo, klasteri, inozemna ulaganja; • kako razvijati partnerske odnose između sveučilišta, privatnog sektora te razvojno orijentiranih ekonomskih institucija, kako ih staviti u funkciju ostvarenja prosperiteta, te • kako ojačati odgovornost svih interesnih skupina u razvojnim procesima. Projekt se temelji na sljedećim pretpostavkama: prvo, ekonomsko-politički autoriteti su odgovorni za kreiranje takvog poslovnog okruženja koje će pogodovati razvitku svakog njegovog područja, razvitku poduzetničkog, visoko konkurentnog i odgovornog, na znanju utemeljenog gospodarstva; drugo, održivi gospodarski rast i prosperitet potrebno je graditi kroz partnerske odnose; treće, razvoj inovativnog i kreativnog, odgovornog, poduzetničkog načina ponašanja ne samo poduzetnika, već i ekonomskih institucija bitno je za gospodarski prosperitet. Temeljna je svrha ovog projekta ostvarivanje teorijskog doprinosa u području gospodarskog rasta i prosperiteta, izgradnje regionalne (lokalne) konkurentnosti te aplikativnog doprinosa, s jakim naglaskom na Istočnu Hrvatsku. Aplikativni doprinos izvedenica je empirijske analize performance te regije, stavova i mišljenja njezinih građana, prognoze budućih razvojnih trajektorija, a usmjeren je definiranju policy preporuka autoritetima relevantnih ekonomskih institucija o poboljšanju konkurentnosti, umnožavanju razvojnih mogućnosti i uopće jačanju poduzetničke razvojne kapacitabilnosti regija, županija i lokalnih zajednica. 

Natrag