zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-12-4
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Modeli kvalitete i javno-privatno partnerstvo u turizmu Hrvatske 
Voditelj: Vinka Cetinski
Ustanova: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija 
Sažetak: Proces pridruživanja Hrvatske u Europsku uniju uključuje i stvaranje javno-privatno partnerskih odnosa među državama, unutar države, unutar gospodarstva i unutar poduzeća. Taj proces je nužan i za razvoj turizma u Hrvatskoj. Bez suradnje i jakih obrazaca partnerstva u turizmu je teško (gotovo nemoguće) postići napredak. U turizmu je uloga države neizbježna i nezamjenjiva, te je upravo stoga potrebno cjelovito, menadžersko upravljanje razvojem turizma i angažman, suradnja javnog i privatnog sektora u unapređenju, planiranju i nacionalnoj koordinaciji, gdje je turizam trenutačno najslabiji, tvrdi Jeffries (2001.). On također smatra kako se najviše ulaže u marketing destinacije, dok turizmu doista treba "ulaganje u dublje razumijevanje njegovih složenih zahtjeva i utjecaja". Cilj ovog istraživanja je izraditi teorijski utemeljen i praktično provediv model javnog i privatnog partnerstva u turizmu i hotelskoj industriji. Istraživanje polazi od glavne hipoteze da se nepostojanje sinergije između javnog i privatnog sektora odražava u nedovoljnoj privlačnosti destinacije, neefektivnom marketingu, niskoj razini produktivnosti destinacije i neuspješnom menadžmentu turističke destinacije. Od istraživanja se očekuju prijedlozi za unapređenje privlačnosti destinacije, unapređenje efektivnosti marketinga provedbom primjerene marketinške strategije, poboljšanje produktivnosti destinacije i načina upravljanja turističkim resursima te prijedlozi suvremenih modela za unapređenje menadžmenta turističke destinacije. Provjera rezultata istraživanja i primjenjivost modela vršiti će se kontinuirano primjenom monitoringa nad provedbom temeljem sustava pokazatelja i primjenom case study metode. Važnost predloženog istraživanja se očituje u tome što će se turističkoj destinaciji ponuditi modeli sinergije javnog i privatnog sektora, temeljeni na specifičnim interesima destinacije i sa očekivanom aplikativnom vrijednošću. Primjena predloženih modela osigurati će unapređenje kvalitete i podizanje razine konkurentnosti destinacije na međunarodnom turističkom tržištu. 

Natrag