zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-1-17
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta 
Voditelj: Zdravka Aljinović
Ustanova: Ekonomski fakultet, Split 
Sažetak: Može se reći da je hrvatsko financijsko tržište dio gospodarstva koji prednjači u dostizanju europskih standarda. Štoviše, s približavanjem Hrvatske europskim integracijama ono je dobilo dodatni razvojni zamašnjak. Stoga je potrebno sustavno istražiti promjene na hrvatskom financijskom tržištu. Taj posao zahtijeva matematičke modele koji, s povećanjem stabilnosti na tržištu, predstavljaju pouzdanu potporu pri kontinuiranom praćenju, predviđanju i kontroli procesa na financijskom tržištu. Cilj projekta je istražiti teorijsku osnovu, te izgraditi i primijeniti odgovarajuću matematičko-statističku modelsku potporu analizi i upravljanju različitim segmentima hrvatskog financijskog tržišta te njegovoj korespondenciji s okruženjem. S obzirom na veliki interes kako iz financijske prakse tako i iz akademskih sredina, ovo bi istraživanje ponajprije trebalo ponuditi razumljive i lako primjenjive, a opet s matematičko-statističkog stajališta korektne metode i tehnike financijskog upravljanja. Izgrađena modelska potpora uz formiranu bazu podataka poslužit će za kontinuirano praćenje i analizu relevantnih financijskih pokazatelja (krivulje stope prihoda, analiza financijskih derivata, izbor optimalnih portfolija, mjere rizika, analiza međuodnosa procijenjenih efikasnih granica, analiza međuodnosa financijskih pokazatelja poput kratkoročne kamatne stope, burzovnih indeksa ili tečaja, analiza kolebljivosti raznovrsnih financijskih pokazatelja, analiza zajmova i leasinga i drugih). Pri tom, poseban naglasak je na analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta i međusobnog utjecaja u okruženju srednje i istočnoeuropskih zemalja. Stoga će sve procjene i analize biti izvršene kako na hrvatskom, tako i na tržištima grupe srednje i istočnoeuropskih zemalja. U posljednjoj fazi projekta načinit će se sveobuhvatni prikaz i tumačenje dobivenih rezultata. Potrebno je uočiti u kojoj mjeri razvoj hrvatskog financijskog tržišta korespondira s tekućim ali i budućim euro integracijama. Ovo istraživanje trebalo bi predstaviti hrvatsko financijsko tržište svim direktnim i indirektnim sudionicima i potencijalnim ulagačima i financijerima, ali također približiti i popularizirati usluge financijskog sektora među većim dijelom građanstva. Važna je i primjena ovog istraživanja u obrazovne i znanstveno teorijske svrhe. 

Natrag