zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Valorizacija resursa vinove loze (Vitis sp.) i banka gena 
Voditelj: Đordano Peršurić
Ustanova: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
Sažetak: Hrvatska se odlikuje dugom tradicijom vinogradarstva i vinarstva, te bogatim, djelomično istraženim genofondom koji predstavlja veliki resurs, od nacionalnog interesa za snažan razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG). Cilj ovog projekta je identificiranje i karakteriziranje lokalnog sortimenta vinove loze, razvoj novih tehnologija u vinogradarstvu i vinarstvu te stvaranje infrastrukture za njihovo provođenje u obiteljskim gospodarstvima kao i pronalaženje adekvatnih oblika organiziranja, što će omogućiti očuvanje i ekonomsku valorizaciju autohtonih sorti i njihovih visokovrijednih proizvoda s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom. U okviru predviđenih istraživačkih cjelina projekta nastavit će se selekcija i genotipizacija autohtonog sortimenta a selekcionirani trsovi prenijet će se u pokusni nasad Instituta i kod poljoprivrednih proizvođača gdje će se utvrditi njihov gospodarski značaj. Istraživanje ampelotehnike, ampelografije, vitisola i rajonizacija vinogradarskih područja stvorit će osnovu za kreiranje novih tehnologija u vinogradarstvu. Vinarski dio istraživanja će omogućiti stvaranje novih suvremenih tehnologija vinifikacije te baze podataka za zaštitu zemljopisnog podrijetla i kvalitete. Agroekonomska istraživanja će definirati optimalne organizacijske i tržne modele razvoja OPG. Rezultati ovih istraživanja su mjerljivi kroz posađene pokusne nasade, definirane i primijenjene tehnologije u vinogradarstvu i vinarstvu, formirane baze genetičkih i kemijskih podataka za zaštitu zemljopisnog podrijetla te organizacijsko i tržno funkcioniranje OPG po optimalnom modelu. Kroz ovaj projekt bi se kreirala nova znanja u vinogradarsko-vinarskom području, u optimalnoj valorizaciji autohtonih resursa u OPG, što je od presudnog značaja za njihov opstanak i razvoj u ruralnom prostoru. Infrastruktura Instituta bi kao potpora obrazovnom sustavu RH i suradničkim institucijama u svijetu, mogla poslužiti za izradu diplomskih radova, doktorskih disertacija i organiziranje specijalizacija. 

Natrag