zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Razvoj QTL pomoću molekularnih markera za svojstva kvalitete pšenice 
Voditelj: Dario Novoselović
Ustanova: Poljoprivredni institut Osijek 
Sažetak: S gledišta oplemenjivača važno je postoje li genetski čimbenici koji, pored glutena, utječu na kvalitetu pšenice. Ovi čimbenici mogu se identificirati, uz pomoć DNA markera, kao poligeni ili QTL-ovi. Identifikacija QTL-ova za svojstva tijesta omogućava oplemenjivačima pšenice novu informaciju o svojstvima kvalitete glutena i markere kao dodatne izvore genetske varijabilnosti. Nakon što se pojedini gen identificira i locira, moguće je raščlaniti fenotipsku varijaciju za neko svojstvo u komponente pripisive svakom pojedinom genu. To daje mogućnost da se svaki individualni marker "veže" za gen od interesa i zatim manipulira pojedinačno ili zajedno kroz njihovu piramidalizaciju u oplemenjivačkom programu. Svrha projekta je identificirati QTL-ove pomoću mikrosatelitskih markera (SSR) lociranim na kromosomima pšenice koji će omogućiti dublji uvid u genetsku arhitekturu ključnih svojstava kvalitete pšenice i identificirati i locirati individualne gene velikog efekta kako bi bolje razumijeli njihovu funkciju i ekspresiju ovisno o interakciji genotip*okolina. Genetski materijal koji predstavlja rekombinantne inbred linije (RIL) F6 generacije razvijen je od četiri roditelja križanih u dvije kombinacije križanja (Monika/Golubica i Bezostaja/Klara). Pokusi postavljeni po latiniziranom red x stupac dizajnu uključuju višegodišnja testiranja genetskog materijala na lokacijama Osijek i Požega s dvije razine dušične gnojidbe (normalna i reducirana). Istovremeno, odvijati će se DNA analiza A,B i D genoma pšenice i analiza najvažnijih svojstava kvalitete genetskog materijala. Na osnovi stečenog znanja razvit će se nova strategija u genomici i klasičnom oplemenjivanju pšenice. Stvoriti će se novo okruženje u kojem će se moći obučiti nova generacija oplemenjivača. Očekujemo da ćemo povećati svijest javnosti o mogućnostima novih genomskih tehnika. Usvajanje temeljnih genetskih spoznaja doprinijet će bržem i učinkovitijem oplemenjivanju na najvažnija svojstva kvalitete pšenice, a što će poslužiti kao model za istraživanje drugih važnih agronomskih svojstava. Konačno, razlika koja postoji u izvrsnosti znanstvenog rada u Reublici Hrvatskoj u usporedbi sa sličnim ustanovama u EU u području genomike pšenice bit će smanjena. 

Natrag