zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Citomegalovirusna infekcija ovarija 
Voditelj: Jelena Tomac
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Sažetak: KLJUČNE POLAZIŠNE SPOZNAJE: Poznato je da infekcija ovarija nekim virusima može dovesti do smanjene plodnosti. Tijekom preliminarnih istraživanja uočili da smo da citomegalovirus (CMV) može inficirati stanice strome ovarija kod novookoćenih miševa. Također uočili smo, kod gravidnih ženki izrazitu prijemčivost stanica žutog tijela za infekciju CMV. Važnu ulogu u nadzoru CMV-infekcije imaju limfociti T kao i proupalni citokini TNF-alfa i IFN-gama. Limfociti T između ostalog sudjeluju u regulaciji procesa koji se fiziološki odvijaju u ovariju i na taj način utjcati na reproduktivnu sposobnost. CILJEVI I HIPOTEZA: Tijekom istraživanja na ovom projektu želimo utvrditi posljedice koje CMV ostavlja na ovariju, mehanizme virusnog djelovanja te mogući utjecaj infekcije na plodnost inficirane jedinke. CMV-infekcije u ranom razdoblju života može rezultirati smanjenjem broja folikula sposobnih za ovulaciju, dok infekcija u odrasloj dobi može oštetiti sam tijek ovulacije, što u oba slučaja dovodi do smanjene mogućnosti začeća. Prilikom infekcije u trudnoći, kada žuto tijelo izlučivanjem progesterona omogućuje pripremu endometrija za implantaciju i održavanje trudnoće, poremećaj njegove aktivnosti mogao bi imati fatalne posljedice po ishod trudnoće. Uloga imunih stanica, poglavito limfocita T koji su ključni za nadzor nad CMV-infekcijom mogla bi se pokazati štetnom po ovarij. Naime njihov povećani broj kao i lučenje proupalnih citokina, može smanjti izlučivanje progesterona i ubrzati propadanje žutog tijela. Na taj će način proces implantacije, kao i održanje trudnoće biti otežano ili onemogućeno. OČEKIVANI REZULTATI: Ispravnost navedenih pretpostavki istražit ćemo na eksperimentalnom modelu infekcije miševa sa mišjim CMV. Ispitati ćemo stupanj plodnosti inficiranih životinja, njihovu sposobnost ovulacije te funkciju žutog tijela. Također ćemo pratiti prisutnost imunih stanica i razinu citokina. U sve pokuse biti će uključena kontrolna skupina neinficiranih miševa zbog usporedbe rezultata. VAŽNOST PREDLOŽENOG ISTRAŽIVANJA: Ova istraživanja trebala bi razjasniti patogenezu CMV–infekcije ovarija i doprinjeti razumjevanju mehanizama herpesvirusnih infekcija reproduktivnog aparata u žena. Ona će poslužiti kao osnova ne samo za ispitivanje herpesvirusnih infekcija u ljudi, nego i za testiranje različitih pristupa u prevenciji i liječenju neplodnosti izazvane virusnim infekcijama ovarija. 

Natrag