zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: HIV zaraza, spolno prenosive infekcije i rizično ponašanje u hrvatskih pomoraca 
Voditelj: Davorka Lukas
Ustanova: Klinika za infektivne bolesti "Dr Fran Mihaljević" 
Sažetak: Poznata je bliska povezanost putovanja i zaraze HIV-om. Pomorci pripadaju grupi najvećeg rizika zaraze HIV-om te u značajnom broju prenose HIV infekciju svojim stalnim spolnim partnerima u Hrvatskoj. Istraživanjem će se testirati slijedeće hipoteze: 1. Pomorci imaju nezaštićene seksualne odnose u krajevima koji su visoko rizični za zarazu HIV-om, a isto tako i u Hrvatskoj te na taj način predstavljaju značajan mogući izvor unošenja HIV infekcije u Hrvatsku. 2. Rizično seksualno ponašanje, definirano kao ne korištenje zaštite pri seksualnom odnosu sa slučajnim partnerom, slično je u pomoraca koji plove unutar hrvatskih teritorijalnih voda i u onih koji plove u međunarodnoj plovidbi. Broj i vrsta slučajnog partnera, rizik zaraze HIV-om, spolno prenosivih infekcija su povezani s načinom plovidbe (u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske), dužinom pomorskog staža, dužinom boravka na brodu (trajanjem ugovora), vrstom broda na kojem plove (tanker, brod za prijevoz kontejnera, putnički brod i statusom pomorca (položaj na brodu). 3. Rizično ponašanje (konzumiranje alkohola, korištenje droge i nezaštičeni seksualni odnosi sa slučajnim partnerom) je povezano s načinom plovidbe (u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske), dužinom pomorskog staža, dužinom boravka na brodu za vrijeme pojedinačnog putovanja i statusom pomorca. 4. Nivo znanja o HIV/AIDS-u je povezano s rizičnim seksualnim poanašanje. Svrha ovog istraživanja je ispitati zastupljenost i međusobnu povezanost zaraze HIV-om, spolno prenosivih infekcija, rizičnog ponašanja u hrvatskih pomoraca te procijeniti koja je njihova povezanosti s načinom plovidbe, stupnjem znanja o HIV/AIDS-u, kako bi se pomoglo odrediti najznačajnije čimbenike rizika zaraze HIV-om i spolno prenosivih infekcija. Glavni ciljevi istraživanja su istražiti: 1 Zastupljenost rizičnog ponašanja za vrijeme boravka u Hrvatskoj i za vrijeme plovidbe izvan Hrvatske. 2. Procijeniti koji su najznačajniji čimbenici rizičnog ponašanje. 3.Nivo znanja o HIV/AIDS-u, informiranost o rizicima zaraze HIV-om te stečenom obrazovanju o sprečavanju HIV/AIDS-a. 4. Zastupljenost HIV infekcije. 5. Zastupljenost infekcija hepatitis B i C virusom, Chlamidiom trachomatis, Treponemom pallidum i Neisseriom gonorrhoeae. Vrsta studije:presječno istraživanje na slučajnom uzorku od 400 muškaraca s intervjuom i biološkim testiranjem. Podaci će biti dvostruko unešeni. Prije ukljućivanja u studiju, svaki ispitanik će biti zamoljen potpisati infomirani pristanak. 

Natrag