zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-8-13
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Francisella tularensis-unutarstanični život i patogeneza tularemije u miša 
Voditelj: Marina Šantić
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Francisella tularensis je aerobna, nesporogena, gram-negativna fakultativna unutarstanična bakterija koja uzrokuje smrtonosnu bolest tularemiju, u ljudi i životinja. Zbog lakog načina prijenosa, različitih puteva infekcije, visoke infektivnosti i mortaliteta, F. tularenisis svrstana je u skupinu potencijalnih bioterorističkih agensa. Iako je F. tularensis subsp. novicida avirulentana u ljudi, uzrokuje tularemiju u miševa sa istim simptomima bolesti kao i subsp. tularensis i stoga je prikladana za ispitivanaje razvojnog tijeka ove bolesti. Unutarstanični život F. tularenis je jedinstven u usporedbi s drugim opisanim unutarstaničnim parazitima. Naši in vitro pokusi pokazali su da unutar nekoliko sati nakon jedinstvene modulacije biogeneze fagosoma, bakterija oštećuje fagosom i izlazi u citoplazmu gdje se razmnožava. Molekularni i stanični aspekti razvojnog tijeka bolesti ovog svestranog i virulentnog patogena su još praktični nepoznati. Od velike je važnosti da se ovaj soj bakterije može ispitivati u normalnim mikrobiološkim zaštitnim uvjetima isto kao i ostali patogeni koji su već istraživani u našem laboratoriju (L. pneumophila, L. monocytogenes, K. pneumoniae). U našim istraživanjima planiramo ispitati različite puteve infekcije na mišjem modelu te pratiti bolest u različitim organima. Planirano istraživanje razriješiti će mehanizme kojim ovaj oraganizam izbjegne unutarstaničnu degradaciju unutar fagocitnih stanica, kao prve linije obrane od infekcije. Uloga apoptoze u razmnožavanju i izlasku bakterije iz stanice domaćina je nepoznata te će se naša istraživanja usredočiti na identifikaciju i karakterizaciju mehanizma apoptoze kao i drugih puteva smrti stanice (autofagija i piroptoza). Naša nedavna istraživanja pokazala su da je protein IglC neophodan za unutarstanično razmnožavanje bakterije u makrofagima, ali je nepoznata uloga ovog proteina u razvojnom tijeku bolesti. Uloga iglD i minD gena u razvojnom tijeku bolesti potpuno je neistražena. Naši će pokusi razriješiti ulogu ovih gena u virulenciji bakterije, patogenezi bolesti te doprinijeti mogućoj primjeni za pripremu i proizvodnju cjepiva sa svrhom sprječavanja epidemije tularemije te potencijalog korištenja F. tularensis kao biološkog oružja. 

Natrag