zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-22
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Procjena potrebe i učinkovitosti liječenja teških infekcija u JIM 
Voditelj: Bruno Baršić
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Ključne polazišne spoznaje: Liječenje teških infekcija u jedinicama intenzivne medicine (JIM) podrazumijeva primjenu antimikrobne terapije i ostalih postupaka intenzivne medicine. Terapijski postupci mogu biti uzrok dodatnog morbiditeta. Nužna je procjena njihove potrebe, ali kriteriji za primjenu nekih postupaka nisu u potpunosti ispitani. Evaluacija efikasnosti liječenja je problem s obzirom da teške infekcije sporije reagiraju na liječenje, a i primjena drugih postupaka može mijenjati odgovor na terapiju. Projekt je nastavak projekta „Načela terapije u jedinicama intenzivne medicine i dio međunarodnog projekta International Collaboration on Endocarditis (ICE). Ciljevi: Ispitati odnos vremena početka liječenja i uspjeha liječenja kod bolesnika s dokazanom sepsom (bolničkom i vanbolničkom), meningitisom i pneumonijom. Ustanoviti optimalne parametre praćenja ranog terapijskog učinka kod mehanički ventiliranih bolesnika. Ustanoviti rizične čimbenike embolizacije SŽS-a kod bolesnika s IE. Hipoteze: Odlaganje terapije od dvanaest do dvadeseti četiri sata od prvih simptoma bolničke infekcije ne pogoršava ishod liječenja. Kod bolesnika s teškom domicilnom pneumonijom uobičajeni odgovor na antimikrobnu terapiju je sporiji pa su uobičajeni parametri terapijskog odgovora su nedostatni u procjeni odgovora na liječenje. Embolizacije SŽS-a kod bolesnika s IE češće su nego što se klinički opaža i tome treba prilagoditi terapijski postupak. Očekivani rezultati: Početak terapije unutar 24 sata od simptoma teške infekcije poboljšava ishod liječenja. Praćenje oksigenacijskog i ventilacijskog indeksa bolji je pokazatelj odgovora na terapiju kod mehanički ventiliranih bolesnika s teškom pneumonijom. Određivanje CO2 reaktivnosti kod mehanički ventiliranih bolesnika može uputiti na izbjegavanje hiperventilacije kod upalnih bolesti SŽS-a. Transkranijski dopler i dijagnoza meningitisa kod bolesnika s IE korisni su u dijagnosticiranju klinički tihih embolizacija SŽS-a. Način provjere rezultata: Prospektivna opservacijska ispitivanja bolesnika s teškom espsom, pneumonijom, endokarditisom i meningitisom, multivarijatna logistička regresijska analiza. Važnost predloženog ispitivanja:Poboljšanje ishoda liječenja bolesnika s teškim infekcijama u JIM, smanjenje troškova liječenja i morbiditeta uzrokovanog terapijskim zahvatima, usporavanje nastanka rezistencije bakterija uzročnika bolničkih infekcija, razjašnjenje rizičnih čimbenika za embolizaciju SŽS-a kod IE. 

Natrag