zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Uloga NKG2D u razvoju, homeostazi i efektorskim funkcijama imunološkog sustava 
Voditelj: Bojan Polić
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Sažetak: NKG2D je aktivacijski receptor koji je uključen u imunološki odgovor na različite oblike staničnog stresa (infekcija, toplinski šok, UV zračenje, i sl.) i tumorske transformacije. U miševa, on je izražen na NK, NKT stanicama i limfocitima T (aktivirani i memorijski CD8+ ab limfociti T i gd limfociti T). NKG2D je transmembranski glikoprotein tipa II, kodiran genom smještenim u NK kompleksu gena na 6. mišjem kromosomu. NKG2D receptor, nakon vezanja, uzrokuje stvaranje i prijenos signala preko DAP-10 i DAP-12 adaptorskih proteina. DAP-10 ima YxxM motiv preko kojega posreduje aktivaciju PI3K i uzrokuje koaktivaciju stanica (npr. limfocita T), dok DAP-12, sa svojim ITAM motivom, posreduje aktivacijski signal privlačenjem i aktivacijom ZAP-70 i Syk kinaza (npr. NK stanice). NKG2D receptor prepoznaje nekoliko različitih MHC class I sličnih liganada kao što su: MULT-1, H60 I Rae1 obitelj molekula. Ovi ligandi su ili konstitutivno izraženi na stanicama ili su inducirani u uvjetima staničnog stresa (infekcija, toplinski šok, UV zračenje, oštećenje DNK, i dr.) na različitim vrstama stanica. Rezultati naših istraživanja, na modelu mišje citomegalovirune (MCMV) infekcije i uz upotrebu virusnih mutanti, pokazuju da produkti nekoliko virusnih gena (m145, m152 i m155) ometaju izražaj NKG2D liganada, što ima značajan učinak na imunološki nadzor infekcije posredovan stanicama in vivo. Rezultati rada drugih grupa, koje rade na MCMV i drugim modelima (druge infekcije, autoimunost, tumori, i sl.), također govore u prilog važnosti uloge NKG2D u funkcijama imunološkog sustava. Razmatrajući gore navedene činjenice, mi smo odlučili razviti sustav mišjih mutanti koji bi nam trebao pomoći u karakterizaciji uloge NKG2D i u odgovoru na neka specifična biološka pitanja. Nedavno smo proizveli prvu mišju nul mutantu za NKG2D gen, ciljanom mutagenezom, koja ima ubačne gen za EGFP u isti genski lokus, a uskoro očekujemo dobivanje kondicionalne mutante (NKG2D flox). U ovom prijedlogu projekta planiramo koristiti navedene mutante, zajedno s nekoliko stanično-specifičnih Cre miševa, kako bismo karakterizirali specifičnu ulogu NKG2D: u razvoju limfocita; u efektorskim funkcijama prirođene i stečene imunosti upotrebom MCMV modela infekcije (ali i drugih modela) te u nastanku, homeostazi i reaktivaciji memorijskih CD8+ limfocita T. 

Natrag