zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-9-27
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Strukturno-funkcionalna glikolipidomika moždanog razvitka i maligne alteracije 
Voditelj: Željka Vukelić
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Zbog izrazite strukturne raznolikosti i zastupljenosti moždanog glikolipidoma (MG), složen je i njegov regionalno i stanično specifični sastav, te strukturom zadane uloge pojedinih glikolipida (GL) u (pato)fiziologiji mozga, što je nedostatno istraženo; mnoge vrste nisu ni strukturno identificirane. U studijama ograničenim uglavnom na glavne GL uočene su: promjene njihove ekspersije tijekom moždanog razvitka/zrelosti, starenja i maligne transformacije; upletenost u staničnu proliferaciju, diferencijaciju, usmjereno kretanje, vođenje aksona, i prepoznavanja stanica-stanica/stanica-matriks, putem, pretpostavlja se, određenih međumolekulskih interakcija ili moduliranja signalizacije. Biokemijski mehanizmi/fizioloska relevantnost ovih interakcija/učinaka uglavnom su nepoznati. Mi smo razvili ultra-osjetljive i čip-MS pristupe analize MG; kombinirajući ih s kromatografskim/ imunokemijskim metodama pokazali smo njihovu superiornost u detaljnoj i pouzdanoj analizi sastava/strukture i strukturno-funkcionalnih odnosa, te pružili dokaze o mnogo složenijem sastavu MG nego li je dosad otkriveno. Iskoristit ćemo ove sofisticirane strategije za postizanje glavnog cilja: sustavne karakterizacije sastava i strukture te stukturno-funkcionalnog odnosa GL ljudskog mozga i odgovarajućih molekula u definiranim regijama/stanica tijekom ključnih neurorazvojnih razdoblja u usporedbi sa zrelošću, te u karakterizanim tumorima SŽS odrasle/dječje dobi. Testirat ćemo i biološke učinke određenih GL na transformirane i netransformirane stanice in vitro, kao i definirati neke funkcionalno relevantne komplekse GL-protein i građevna jedinica GL-metalni ion. Konačni je cilj uspostaviti sustavnu bazu podataka karakterističnih glikolipidoma moždanih regija, staničnih vrsta i tumora SŽS u čovjeka, uključujući i određene strukturno zadane funkcionalne interakcije. Baza bi trebala specificirati GL antigene specifične za razvojni stadij odnosno tip i stupanj malignosti tumora, kao biomarkere potencijalno korisne u dijagnostici/prognostici ili terapiji, sistematizirajući prikupljena temeljna neuromedicinska znanja za daljnji prijenos u kliničku primjenu, a i utjecati na neuroznanstvena istraživanja kroz selektiranje novih gliko-sekvenci eksprimiranih na neuronima/glija stanicama, upletenih u ključne neurorazvojne događaje poput stanične migracije, izrastanja neurita, vođenja aksona, ili regulaciju proliferacije, rasta, diferencijacije nasuprot dediferencijaciji/transformaciji, te apoptoze. 

Natrag