zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-9-27
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Forenzička i antropološka obilježja stradalih u Domovinskom ratu 
Voditelj: Davor Strinović
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Domovinski rat u Hrvatskoj uzrokovao je veliki broj ljudskih žrtava. Od 1995. godine počelo je organizirano ekshumiranje posmrtnih ostataka, a proces kontinuirano traje i danas. U ovom trenutku Hrvatska potražuje još 1140 osoba. Izvršeno je 4057 ekshumacija, a pozitivno je identificirana 3291 osoba (81%). Čimbenik koji je bitno pridonio ovako visokom postotku pozitivne identifikacije jest sustavno prikupljanje podataka dobivenih multidisciplinarnom obradom posmrtnih ostataka u sveobuhvatnu forenzičnu bazu podataka koja je proistekla iz prethodnog znanstvenog projekta posvećenog ovoj tematici (''Forenzična baza podataka ekshumirane žrtve Domovinskog rata'', šifra 0108249). U predloženom projektu baza će se trajno nadopunjavati, a zaključci koji će proizlaziti iz istraživanja bit će s protokom vremena sveobuhvatniji i reprezentativniji. Promatrat ćemo specifična obilježja forenzičke/sudskomedicinske i antropologijske prirode. U skupini forenzičkih obilježja promatrat ćemo način stradavanja, način i mjesta ukopa, kao i demografska obilježja stradale populacije. Skupina antropologijskih ciljeva obuhvatit će prikupljanje i obradu antropometrijskih podataka koji će omogućiti izračunavanje diskriminantnih funkcija za određivanje spola na temelju dimenzija kranijalnog i postkranijalnog skeleta. Također ćemo ispitati mogućnost primjene anatomskih i matematičkih metoda za procjenu tjelesne visine. Očekivani rezultati ovog istraživanja doprinijet će zaključcima o prirodi agresije na Hrvatsku i o strukturi stradalih, to jest o udjelu vojno neaktivnog stanovništva među stradalima. Ispitat ćemo utvrdivost uzroka nasilne smrti temeljem pregleda posmrtnih ostataka. Istražit ćemo postoje li antropološka obilježja svojstvena hrvatskoj populaciji. Nadalje, usporedbom recentnih i arheoloških koštanih ostataka provjerit ćemo hipotezu sekularnog rasta hrvatske populacije. Vrijednost istraživanja očitovat će se kroz: valorizaciju Domovinskog rata utemeljenu na činjenicama; prikupljanje sudskomedicinskih podataka važnih za procesuiranje ratnih zločina; pospješivanje identifikacije još neidentificiranih osoba. Rezultati obrade pojedinačnih slučajeva, kao i njihov krajnji ishod - identifikacija - imaju i neporecivu humanitarnu dimenziju. Istraživanje se stoga uklapa i u dugoročne (4. zdravlje i 8. društvene i humanističke znanosti i hrvatski identitet) i kratkoročne (4. hrvatski identitet) strateške pravce istraživanja u Republici Hrvatskoj. 

Natrag