zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-9-27
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Analiza funkcije ozlijeđenih primarnih aferentnih neurona 
Voditelj: Damir Sapunar
Ustanova: Medicinski fakultet, Split 
Sažetak: Ozljeda perifernog živca ključni je čimbenik u etiologiji neuropatske boli koju karakterizira osobita žestina i neosjetljivost na terapiju. Iako je poznato da je spinalni ganglij glavno mjesto početnih patofizioloških promjena u neuropatskoj boli, nisu poznati mehanizmi koji tu bol održavaju dugo nakon cijeljenja početne ozljede. Glavna tema ovog projekta usmjerena je ka funkciji primarnih aferentnih neurona spinalnog ganglija koji prenose bolne podražaje. Ti neuroni pripadaju vrlo heterogenoj skupini s različitim osjetnim modalitetima, anatomskom distribucijom, receptorima, ekspresijom proteina, i što je najvažnije s različitom reakcijom na ozljedu. Među najvažnijim promjenama u ozlijeđenim primarnim aferentnim neuronima je pojačana podražljivost i ektopično generiranje podražaja. Nas zanima podskupina neurona spinalnog ganglija čije promjene u funkciji najznačajnije doprinose razvoju neuropatske boli. Naši preliminarni podatci (Sapunar et al. Anesthesiology 2005;103:360-376) ukazuju da presijecanje perifernog nastavka spinalnog živca dovodi do pojave stanica specifičnog fenotipa s elektrofiziološkim svojstvima koja odgovaraju i nociceptivnim neuronima i neuronima niskog praga. Predložena istraživanja nastavak su nedavno objavljenih rezultata (Sapunar et al. Brain Res 2005;1063:48-58), a temelje se na istraživanju uloge neuropeptida Y (NPY) u nastanku boli i promjenama u signalnom mehanizmu kalcija. Istraživanjem ćemo utvrditi je li podgrupa neurona s novim specifičnim fenotipom odgovorna za nastanak ektopičnih signala putem NPY mehanizma, te može li se pojačana podražljivost tih neurona umanjiti aktivacijom Y1 receptora (Y1R). Navedene hipoteze ćemo potvrditi dokazivanjem da aktivacija NPY Y1R može umanjiti osjet boli izazvan ozljedom živca putem pojačanja ulaznih kalcijskih struja. Kako bi dokazali predložene hipoteze u istraživanju ćemo kombinirati ciljanu dostavu tvari izravno u spinalni ganglij, lentivirusno utišavanje ekspresije gena putem interferirajuće RNA, testove ponašanja i elektrofiziološko snimanje s naknadnom imunofluorescencijskom identifikacijom snimanih stanica. Objašnjenje patoloških mehanizama može doprinijeti razvoju selektivnijih i sigurnijih oblika terapije neuropatske boli. 

Natrag