zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-9-27
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija 
Voditelj: Gordana Župan
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Najvažniji mehanizmi oštećenja i smrti neurona u epilepsiji i traumatskoj ozljedi mozga su ekscitotoksičnost, upala, aktivacija unutarstaničnih signalnih putova i apoptoza. Razumijevanje ovih procesa nije dostatno, te nema dovoljno učinkovite neuroprotektivne farmakoterapije navedenih entiteta. Ovaj je projekt učinjen s namjerom da se istraže (1) distribucija, opseg i vremenski slijed biokemijskih, staničnih i molekularnih mehanizama uključenih u procese oštećenja mozga uzrokovanog eksperimentalnim epileptičkim napadajima i traumatskom ozljedom, (2) regulacija endogene neuroprotekcije u navedenim eksperimentalnim modelima, te (3) potencijalni neuroprotektivni učinci različitih skupina lijekova koji inhibiraju mehanizme oštećenja i smrti neurona. U istraživanjima će biti korišteni modeli temporalne epilepsije (modeli epileptičkog statusa sa spontanim opetovanim napadajima, kindling), akutnih generaliziranih napadaja (maksimalan elektrošok), te model traumatske ozljede mozga (Lateral Fluid Percussion Model). Analizirat će se promjene pokazatelja oksidativnog oštećenja i upalnog odgovora, stupanj aktivacije unutarstaničnih signalnih putova, regulacija endogenih protektivnih i neurotrofičnih proteina, te opseg i stupanj neurodegeneracije. Istraživani pokazatelji bit će određivani u različitim regijama mozga, u različitim vremenskim razdobljima nakon eksperimentalnih epileptičkih napadaja i traumatske ozljede mozga, u štakora različitih dobnih skupina. Dodatno, bit će praćen i krajnji ishod (kognitivne i motoričke sposobnosti) štakora. U modelima epileptičkih napadaja bit će procijenjivani učinci antiepileptika, protuupalnih lijekova (NO-NSAID, COX-2 i 5-LOX inhibitora), PPAR-gama agonista, antiapoptotičkih tvari, inhibitora NOS, NMDA i AMPA antagonista, blokatora Ca2+ kanala, samih ili u kombinacijama, na istraživane pokazatelje. U modelu traumatske ozljede mozga, osim navedenih lijekova, bit će istraživani i učinci kanabinoida, eritropoetina te estrogena/progesterona. Potencijalni neuroprotektivni učinci različitih antiepileptika bit će procijenjivani i u modelu žarišne moždane ishemije. Rezultati ovog projekta trebali bi poboljšati razumijevanje ključnih mehanizama nastanka i razvoja epilepsije i traumatske ozljede mozga, te doprinijeti novim farmakoterapijskim pristupima u njihovu liječenju. 

Natrag