zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-9-27
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Neurorazvoj djece s apnejom u spavanju od novorođenačke do adolecentne dobi 
Voditelj: Biserka Rešić
Ustanova: Medicinski fakultet, Split 
Sažetak: Istraživanje bi obuhvatilo djecu s apnejom tijekom spavanja (OSA) dijagnosticiranu EEG polisomnografijom, a na temelju definicije za SA American Pediatric Society. Kriteriji za EEG polisomnografsko snimanje bi se temeljili na hetero/anamnestičkim podatcima i rizičnim čimbenicima, razrađenim prema razvojnim fazama, koji bi mogli utjecati na pojavu SA. Za sada bi ovo istraživanje bilo jedno od prvih u Hrvatskoj , osobito ono koje se odnosi na dijagnozu SA u novorođenčadi uz prospektivno neurorazvojno praćenje . Cilj istraživanja je spriječiti smrtni ishod i neurorazvojni poremećaj u djece s SA na temelju procjene neurorazvoja od novorođenačke dobi do adolescencije, te povezati učestalost i dužinu trajanja SA s mogućim neurazvojnim odstupanjem prospektivnim multidisciplinarnim praćenjem od novorođenčke dobi do navršenih pet godina. Ujedno ispitali bi utjecaj opstruktivne apneje tijekom spavanja (OSA) na poremećaj neurorazvoja djece različite dobi usporedbom prije i nakon tretmana Razvoj ciklusa spavanja od fetusa, prematurusa, novorođenčadi i male djece slijedi visoko organiziranu progresiju maturacije i razvoja središnjeg živčanog sustava ( SŽS ). Različiti poremećaji ciklusa spavanja od najranije dobi ovisni su o različitim utjecajima bioloških, genetskih, medicinskih i vanjskih čimbenika. Tijekom razvoja djeteta mnogi psihološki , neurološki i fiziološki procesi se mijenjaju i SA može utjecati na poremećaj istih. Učestale apneje mogu biti uzrokom smrtnog ishoda ili pak poremećaja u razvoju. Isto tako djeca s OSA imaju smetnje u razvoju u smislu poremećaja ponašanja, poremećaja pažnje i problema učenja. Uzimajući u obzir da je sleep apnea povezana s odstupanjem u neurorazvoju, koristeći pokazatelje neurorazvojnog odstupanja, ovisno o dobi djeteta, pretpostavljamo da bi mogli stimulirati pozitivne procese plastičnosti, osobito ako se to događa u novorođenačkoj i ranoj dojenačkoj dobi Značenje predloženog istraživanja je važnost rane dijagnoze SA dijagnosticirane EEG polisomnografijom, dijagnostika etioloških čimbenika, mogućnost rane intervencije, otklona ili smanjenja neurorazvojnih odstupanja u djece s apnejom tijekom spavanja. 

Natrag