zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Politologija, sociologija, socijalna geografija, socijalna djelatnost i sigurnosne znanosti
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Afrić, Vjekoslav Društvene pretpostavke društva znanja
Antoliš, Krunoslav Nove sigurnosne ugroze i kritična nacionalna infrastruktura
Babić, Dragutin Nacionalne manjine u Hrvatskoj i eurointegracijski procesi
Čulig, Benjamin Sociokulturne odrednice kulturne pismenosti
Filipčić, Anita Utjecaj klimatskih promjena na socijalnogeografske elemente u Hrvatskoj
Glamuzina, Martin Demogeografske posebnosti hrvatskog priobalja i otoka
Gretić, Goran Europski racionalitet u kulturnom i političkom kontekstu
Lalović, Dragutin Država, društvo i političko-ekonomski razvoj
Leutar, Zdravka SOCIJALNI POLOŽAJ STARIJIH I OSOBA S INVALIDITETOM U HRVATSKOJ I ZEMLJAMA EU
Markešić, Ivan Religijski, nacionalni i politički identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini
Mihaljević, Vine Hrvatski identitet, religija i izazovi europskih integracija
Milardović, Anđelko Globalizacija politike i refleksije na hrvatsko društvo i državu 21. stoljeća
Njegač, Dražen Urbani sistemi u prostornom razvoju Hrvatske
Pilić, Šime TITIUS: Porječje Krke - baština i sociokulturni razvoj
Šiljković, Željka Društveno-geografska preobrazba priobalnih ruralnih prostora Sjeverne Dalmacije
Živić, Dražen Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske
1 do 16 od 16
Natrag