zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Etnologija i antropologija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Beljak, Nives Kultura prehrane u ozračju društvenih promjena 20. i početka 21. stoljeća
Bošković-Stulli, Maja Etnološka i folkloristička građa HAZU: Zaštita i kritičko objavljivanje
Čapo-Žmegač, Jasna Suvremeni kulturni tijekovi i oblikovanje zajednica i identiteta
Definis-Gojanović, Marija Antropološka analiza kostura ranosrednjovjekovne populacije iz južne hrvatske
Đaković, Branko Etnološka baza podataka kao izvor znanja o etničkim i nacionalnim identitetima
Forenbaher, Stašo Kulturalne promjene i dinamika arheoloških populacija na istočnom Jadranu
Jambrešić-Kirin, Renata Rod i nacija: feministička etnografija i postkolonijalna historiografija
Janićijević, Branka Molekularno-genetička obilježja populacija utemeljitelja - Romi kao model
Lozica, Ivan Interpretativne razine tradicije
Perić-Polonijo, Tatjana GENOLOŠKI ASPEKTI USMENE I PUČKE TRADICIJE
Pletenac, Tomislav Kulturne predstave hrvatskog prostora: postkolonijalnost i hrvatska etnologija
Prica, Ines Postsocijalizam i kulturni subjekt: hibridne prakse kulturnog posredovanja
Rudan, Pavao Populacijska struktura Hrvatske - antropogenetički pristup
Smolej-Narančić, Nina Kompleksna obilježja i zdravlje stanovništva od djetinjstva do duboke starosti
Sujoldžić, Anita Suvremena transformacija lokalnih jezičnih zajednica i kulturna raznolikost
Sutlović, Davorka Metali u kosturima iz starohrvatskih grobova u Kliškoj i Bribirskoj županiji
Szirovicza, Lajos Stohastički i kibernetički modeli u antropologiji
Šantek, Goran-Pavel Kulturni i jezični kontekst kao odrednice za stvaranje identiteta
Škrobonja, Anton Medicinski elementi u sakralnoj tradiciji na području Riječke nadbiskupije
Vitez, Zorica Tradicijska kultura, globalizacija i lokalne prakse
1 do 20 od 21
Natrag