zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Povijest
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Agičić, Damir Hrvatska historiografija i nastava povijesti (19.-21. stoljeće)
Altić, Mirela Povijesni atlas gradova-povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova
Ančić, Mladen Temeljni parametri društvene konstrukcije hrvatske srednjovjekovne zbilje
Andrić, Stanko Slavonija, Srijem i Baranja od kasne antike do osmanskog doba
Artuković, Mato Slavonija, Srijem i Baranja 1860-1945: politika, društvo, kultura
Bajić-Žarko, Nataša DALMATINSKI KATASTRI 19. st.
Benyovsky Latim, Irena Grad hrvatskog srednjovjekovlja: društvene strukture, topografija, urbani život
Bertoša, Miroslav Elitne i marginalne skupine u Istri od XVI. do XVIII. stoljeća
Bertoša, Slaven Istarsko društvo XVI.-XIX. stoljeća: povijesne i kulturološke teme
Brković, Milko Istraživanja prošlosti južne Hrvatske
Buczynski, Alexander Vojna krajina: društveno-kulturni integracijski procesi i nacionalni identitet
Budak, Neven MONUMENTA MEDIAEVALIA VARIA (SREDNJOVJEKOVNI POVIJESNI SPOMENICI)
Čoralić, Lovorka Hrvatski istočnojadranski prostor i Mletačka Republika u ranom novom vijeku
Ćosić, Stjepan Izvori za novovjekovnu hrvatsku povijest
Dizdar, Zdravko Položaj i razvoj Hrvatske 1918.-1941.
Domić-Kunić, Alka Povijesni izvori za Panoniju u doba principata
Dukovski, Darko Istra i Rijeka: Prijelazno razdoblje sjedinjenja s Hrvatskom (1943.-1954.)
Gajger, Vladimir Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću
Goldstein, Ivo Ideologija, etnicitet, grad i selo u hrvatskom društvu u 20. stoljeću
Grijak, Zoran Katolicizam, islam i pravoslavlje u identitetskim procesima u B i H
1 do 20 od 62
Natrag