zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Informacijske znanosti
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Aparac-Jelušić, Tatjana Hrvatska pisana baština: teorijske tehnološke pretpostavke organizacije i zaštit
Bača, Miroslav Metodika evaluacije biometrijskih karakterstika
Bakić-Tomić, Ljubica Informacijsko-komunikacijska kompetencija edukatora
Boras, Damir Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet
Bosilj-Vukšić, Vesna Sustavi za upravljanje informacijama, procesima i znanjem
Brumec, Josip Razvoj metodike za objedinjeno modeliranje poslovnog i informacijskog sustava
Bubaš, Goran Komunikacijske vještine i tehnologije u komunikaciji Internetom i e-obrazovanju
Cingula, Marijan Utjecaj generičkih čimbenika na strukturu i učinkovitost organizacijskih oblika
Čubrilo, Mirko Razvoj informacijske infrastrukture i deduktivnih mehanizama Semantičkog Weba
Dobrović, Željko Razvoj informacijskih sustava za potporu mjerenju organizacijskih performansi
Dovedan, Zdravko Računalna sintaksa hrvatskoga jezika
Dušak, Vesna KONCEPTUALNO MODELIRANJE KOMPLEKSNIH SUSTAVA
Hunjak, Tihomir Razvoj matematičkih modela za unaprijeđenje kvalitete usluga u javnom sektoru
Hutinski, Željko Razvoj cjelovitog sustava sigurnosti informacijskog sustava
Ipšić, Ivo Govorne tehnologije
Jelušić, Srećko Čitateljske navike i informacijske potrebe građana Hrvatske
Kliček, Božidar Adaptibilnost visokotehnoloških organizacija
Kovačić, Božidar Sustav učenja na daljinu zasnovan na dijalogu za potrebe e-poslovanja
Krakar, Zdravko Razvoj metodike za ICT menadžment
Lasić-Lazić, Jadranka Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju
1 do 20 od 35
Natrag