zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Fizika
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Andrić, Ivan Matrični modeli, dualnost i teorija polja
Babić, Emil Elektromagnetska svojstva nanostrukturiranih materijala
Barišić, Slaven Niskodimenzionalni jako korelirani vodljivi sustavi
Basrak, Zoran Fizika teških iona
Bilušić, Ante Transportna i magnetska svojstva nanostrukturiranih kompleksnih metalnih spojeva
Biljaković, Katica Kompleksni modulirani sistemi: nova osnovna stanja, defekti i magnetski efekti
Bosnar, Damir QCD i jezgre; primjena nuklearnih metoda:materijali,medicina,okoliš
Brako, Radovan Površine i nanostrukture: Teorijski pristupi i numerički proračuni
Buljan, Hrvoje Nelinearne pojave i valna dinamika u fotoničkim sustavima
Crljen, Željko Elektronska svojstva hibridnih nanostruktura
Demoli, Nazif Razvoj digitalnih postupaka u holografiji i interferometriji
Franić, Zdenko Radioekologija Jadranskoga mora i priobalja
Furić, Krešimir Fizika i primjena nanostruktura i volumne tvari
Furić, Miroslav Istraživanje hadronskih sustava upotrebom relativističkih projektila
Gracin, Davor Tankih filmovi legura silicija na prijelazu iz amorfne u uređenu strukturu
Gržeta, Biserka Dopirani optoelektronički i keramički nanomaterijali
Guberina, Branko Fundamentalne interakcije u fizici elementarnih čestica i kozmologiji
Gumhalter, Branko Kvantna stanja, ultrabrza dinamika i dekoherencija u nanostrukturnim sistemima
Hamzić, Amir Sustavi s prostornim i dimenzijskim ograničenjima: korelacije i spinski efekti
Horvat, Dubravko Klasična i kvantna teorija nelinearnih fizikalnih polja i struktura
1 do 20 od 72
Natrag