zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Istraživanja humanih infektivnih bolesti
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Tomašić, Jelka Nove formulacije antigena i imunostimulatora - utjecaj na imunoreakciju
Vince, Adriana Imunopatogeneza hepatitisa B i C
Židovec-Lepej, Snježana Imunološka rekonstitucija i rezistencija na lijekove u HIV-bolesnika iz Hrvatske
21 do 23 od 23
Natrag