zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Biologija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Ambriović Ristov, Andreja Povećanje transdukcije adenovirusnih vektora i otpornost stanica na citostatike
Bakran-Petricioli, Tatjana Istraživanje ugroženih staništa morem preplavljenog krša u obalnom moru Hrvatske
Besendorfer, Višnja Organizacija, funkcija i mehanizmi evolucije biljnog genoma
Bezić, Nada Kserofiti i njihovi sekundarni metaboliti
Brčić-Kostić, Krunoslav Uloga rekombinacije u popravku DNA i evoluciji genoma
Cesar, Vera Stanična i tkivna diferencijacija tijekom razvoja biljnih organa
Ćurković-Perica, Mirna Biološka kontrola biljnih bolesti
Dolenec, Zdravko Fenološke, etološke i nidobiološke prilagodbe ptica na promjene staništa
Dulčić, Jakov Gospodarenje i bioraznolikost živih bogatstava u hrvatskom priobalju
Dumić-Belamarić, Jerka Glikobiološki aspekti stanične prilagodbe i komunikacije
Erben, Radovan Invazivne vrste beskralješnjaka u slatkovodnim ekosustavima Hrvatske
Fulgosi, Hrvoje Regulatorni mehanizmi fotosinteze i diferencijacija plastida
Garaj-Vrhovac, Vera Mutageni i antimutageni u ekogenetičkim istraživanjima
Habdija, Ivan Implementacija funkcionalnog ustroja akvatičkih zajednica u valorizaciji okoliša
Hrenović, Jasna Međuodnos mineralnih nosača i fosfat-uklanjajućih bakterija u otpadnim vodama
Jelaska, Sibila Faktori i biljezi embriogenog potencijala i fenolnog metabolizma u biljaka
Kerovec, Mladen Taksonomija, ekologija i biogeografija beskralješnjaka vodenih ekotona Hrvatske
Klobučar, Goran Igor Vinko UČINAK ONEČIŠĆENJA NA GENETIČKU STRUKTURU ORGANIZAMA U VODENOM OKOLIŠU
Krajačić, Mladen Molekularna varijabilnost biljnih patogena
Krčmar, Stjepan Genetički biljezi i uloga atraktanta u regulaciji brojnosti hematofagnih diptera
1 do 20 od 58
Natrag