zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-2-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Elektromagnetski učinci i strukture u komunikacijskim sustavima 
Voditelj: Zvonimir Šipuš
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Moderni komunikacijski sustavi zahtijevaju bitno veće prijenosne kapacitete i poboljšanu kvalitetu signala na prijamu. Da bi to bilo moguće ostvariti potrebno je u sustave ugrađivati sve složenije elektromagnetske strukture pa je nužno dobro poznavati njihova svojstva, ali i ograničenja medija kojim se informacija prenosi. Ciljevi projekta su razviti metode projektiranja i analize, te istražiti prednosti i ograničenja raznih elektromagnetskih struktura i prijenosnih okruženja. Razmatrat će se zakrivljene periodičke strukture, konformni antenski nizovi, propagacijski efekti u mikro i piko ćelijama, te svojstva komunikacijskih i mjernih svjetlovodnih sustava. Predložene metode analize polaze od rigoroznog pristupa, odnosno uzimaju u obzir sve prisutne fizikalne efekte, a da su pritom također i efikasne u pogledu potrebnog vremena rada računala. Tako će se analiza zakrivljenih periodičkih struktura i konformnih antenskih nizova zasnivati na metodi momenata u spektralnoj domeni odnosno na hibridnoj spektralnoj – difrakcijskoj metodi. Analiza svjetlovoda polazit će od nelinearne Schrödingerove jednadžbe, a analiza propagacijskih efekata uključivat će metodu slijeđenja zraka, određivanje efektivne dielektrične konstante površina unutar zgrade te ispitna mjerenja. Istraživanja će imati i praktični dio – osim odgovarajuće programske podrške razvit će se i eksperimentalni modeli zakrivljenih periodičkih struktura i konformnih antena, kao i sustav nadzora optičkih komunikacijskih sustava. Na taj će se način ocijeniti mogućnost primjene novih elektromagnetskih struktura u komunikacijskim sustavma. Očekivani rezultati projekta su: (1) Razvoj metode analize i programske podrške za projektiranje zakrivljenih periodičkih struktura i konformnih antenskih nizova. Program će rigorozno uzeti u obzir zakrivljenost strukture i spregu između elemenata. (2) Razvoj modela širenja elektromagnetskih valova u mikro i piko ćelijama. Model će uzeti u obzir dielektrična svojstva svih ploha u zatvorenom okruženju te će predviđati vremenski promjenjiva propagacijska svojstva. (3) Razvoj metode analize i programske podrške za projektiranje cjelokupnih optičkih komunikacijskih sustava. U programu će biti analizirani svi elektromagnetski fenomeni prisutni kod širenja impulsa u svjetlovodu u linearnom i nelinearnom režimu rada, a bit će uključeno i modeliranje optičkih komponenti. Konačno, razmotrit će se i sustavi za detekciju kvarova u optičkim mrežama. 

Natrag