zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Nikola Škrlec Lomnički (1729-1799) i njegovo doba 
Voditelj: Stjenko Vranjican
Ustanova: Pravni fakultet, Zagreb 
Sažetak: Nikola Škrlec Lomnički (1729-1799), dužnosnik Hrvatskoga kraljevskog vijeća (1767-79), viši ravnatelj škola i studija u Hrvatskoj (1776-85), izvjestitelj za Hrvatsku u Ugarskom namjesničkom vijeću (1779-82), te veliki župan Zagrebačke županije (1782-85, 1790-99) jedan je od najistaknutijih javnih djelatnika u sjevernoj Hrvatskoj druge polovice 18. stoljeća. Zbog toga su njegov život i djelatnost odlično polazište za sagledavanje hrvatske povijesti u ovom, još uvijek nedovoljno istraženom razdoblju. Važni su izvori i interpretacije vezani uz Škrlca već objavljeni, no tema još ni približno nije iscrpljena. Sada smo u mogućnosti definirati ključne točke daljnjeg rada: ispitivanje Nikola Škrlec Lomnički (1729-1799), dužnosnik Hrvatskoga kraljevskog vijeća (1767-79), viši ravnatelj škola i studija u Hrvatskoj (1776-85), izvjestitelj za Hrvatsku u Ugarskom namjesničkom vijeću (1779-82), te veliki župan Zagrebačke županije (1782-85, 1790-99) jedan je od najistaknutijih javnih djelatnika u sjevernoj Hrvatskoj druge polovice 18. stoljeća. Zbog toga su njegov život i djelatnost odlično polazište za sagledavanje hrvatske povijesti u ovom, još uvijek nedovoljno istraženom razdoblju. Važni su izvori i interpretacije vezani uz Škrlca već objavljeni, no tema još ni približno nije iscrpljena. Sada smo u mogućnosti definirati ključne točke daljnjeg rada: ispitivanje Škrlčeve uloge u moderniziranju Habsburške monarhije; ispitivanje udjela Škrlca u intelektualnim previranjima Ugarskog Kraljevstva, njegove društvene i intelektualne veze i srodnosti; daljnja arhivska istraživanja i prikupljanje građe (u hrvatskim, mađarskim i austrijskim arhivima i knjižnicama); koraci ka sintezi. Ovaj će projekt istraživanju Škrlca i njegova doba doprinijeti objavljujući četvrtu knjigu Škrlčevih djela i radova o njemu, te digitalizirajući Škrlčevu baštinu, preoblikujući dosad objavljenu građu u bazu podataka pretraživu putem interneta, i izradom kritičke bibliografije Nikole Škrlca. 

Natrag