zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Suvremeni prethodni kazneni postupak u Republici Hrvatskoj i Europi 
Voditelj: Davor Krapac
Ustanova: Pravni fakultet, Zagreb 
Sažetak: Prethodni kazneni postupak (PKP) je stadij europskog mješovitog kaznenog postupka u kojem se provjeravaju saznanja o počinjenom kaznenom djelu, ustanovljava počinitelj, ocjenjuje stupanj počiniteljeve krivnje potreban za odluku o pokretanju ili obustavi kaznenog progona, odlučuje o izvođenju počinitelja na raspravu pred sudom kao glavni stadij kaznenog postupka te primjenjuju mjere osiguranja nazočnosti osoba i predmeta. Strukturalno, PKP se dijeli na dvije metodičke cjeline – prvu, koju čine radnje otkrivanja podataka o kaznenom djelu i počinitelju i drugu, koju čine radnje fiksiranja i čuvanja otkrivenih podataka za potrebe kasnijeg suđenja te odlučivanje o optuženju tj. o prikladnosti izvođenja počinitelja kaznenog djela na suđenje. Funkcionalno, PKP je službenička istraga, čije se pojedine cjeline povjeravaju specijaliziranim državnim tijelima (policiji, državnom odvjetništvu, sudovima), ovisno o tome prevladava li u njihovim radnjama otkrivačka, heuristička djelatnost kaznenog djela i krivnje ili pravno definirana djelatnost zahvata državne vlasti u počiniteljeva temeljna prava i slobode. No, strukturalna i funkcionalna podjela te djelatnosti izlaže ju birokratskim slabostima, povezanim s jedne strane, s upitnom objektivnošću policije prema rezultatima izvida pod njezinim monopolom a s druge strane, s okolnostima koje državno odvjetništvo čine ovisnim od tih rezultata te s nemogućnošću počinitelja kaznenog djela da inventivne sadržaje policijskog istraživanja koristi za svoju obranu. Istraživanjem se želi provjeriti pitanje omogućava li kazneno zakonodavstvo učinkovito otkrivanje kaznenih djela i pokretanje kaznenog postupka protiv počinitelja ali i njegovo provođenje u praksi sukladno postulatima zaštite ljudskih prava, posebice načela «pravičnog postupka» koje se prema judikaturi Europskog suda za ljudska prava primjenjuje na PKP (presuda u slučaju Murray c/a Vel. Britanije od 8. II. 1996. u § 62. navodi da se jamstva prava obrane iz čl. 6.st.3. Europske konvencije o ljudskim pravima primjenjuju «..even at the stage of the preliminary investigation into an offence by the police»). Projekt želi ispitati kvalitetu PKP s aspekta selekcijskih i sankcijskih ovlasti državnog odvjetništva, nužnosti i potpunosti policijskih izvida te njihove pravne i kriminalističke kontrole, uloge stranaka i istražnog suca te posebice zaštite žrtava kaznenih djela i međunarodne suradnje u kaznenom progonu transnacionalnog kriminaliteta. 

Natrag