zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Izgradnja institucija: etika i korupcija 
Voditelj: Josip Kregar
Ustanova: Pravni fakultet, Zagreb 
Sažetak: Izgradnja političkih institucija jedno je od područja najvećeg društvenog i političkog interesa, no područje koje nije dovoljno istraženo. Naličje neodgovarajuće razvijenih institucija jest pojava patoloških deformacija: neefikasnosti, korupcije, birokratizacije. Brojni međunarodni i domaći politički dokumenti spominju "reforme" kao jedan od prioriteta razvoja Hrvatske i priključenja Europskoj uniji. Glavni zadatak istraživanja je utvrditi faktore koji utječu na djelovanje i efikasnost institucija političkog, upravnog i pravosudnog sustava a spadaju u područja organizacijske kulture, etike i društvenih vrijednosti, izraženih u fenomenima organizacijske i društvene kulture. Istraživanja koja se bave organizacijskim i društvenim patologijama (korupcija, profesionalna etika) su kod nas zapostavljena na račun istraživanja posljedica i društvenog dojma o korupciji. Naglasak je u istraživanju prepreka implementaciji te rezultati koje očekujemo mogu poslužiti kao temelj formuliranja politika izgradnja institucija i uklanjanja organizacijskih patologija, poboljšanju ukupne efikasnosti pravnih institucija. Istraživanje je empirijske naravi, prevladava uobičajenu normativnu i tekstualnu analizu, te je u znanstvenom smislu bitni napredak u odnosu na takve metode. Istraživanje otvara mogućnosti uključivanja u šire međunarodne istraživačke mreže (TIRI, PIEN). Važnost istraživanja je praktička a metode i relevatnost spadaju u sam vrh znanstvenih prioriteta u području. 

Natrag