zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Hrvatska pravna kultura u europskom okviru: tradicija i modernizacija 
Voditelj: Dalibor Čepulo
Ustanova: Pravni fakultet, Zagreb 
Sažetak: Aksiomatsko je polazište istraživanja da na faktično funkcioniranje pravnih instituta u značajnoj mjeri utječe pravna kultura. Pravna kultura počiva na stabilnim odrednicama koje se utvrđuju kroz povijesne procese dugog trajanja. Stoga je za dublje razumijevanje suvremenih pravnih sustava potrebno poznavati njihovu tradicijsku osnovu, naročito formativno razdoblje koje određujuće djeluje na daljnji razvoj. Formativno je razdoblje modernih europskih društava 1780-1918. kada su oblikovane nacionalne državnosti te moderne vrijednosti, ideje i institucije kao okosnice nacionalnih pravnih kultura. Zbog toga je predmet ovog istraživanja rekonstrukcija i raščlamba osnovnih obilježja hrvatske pravne kulture (vrijednosti, institucionalni modeli, prevladavajuće ideje, sustav pravnog obrazovanja) u razdoblju od 19. st. do 1990, sa težištem na formativnom razdoblju 1848-1918. Istraživanje uključuje poredbeni pristup s obzirom na značaj izvanjskih utjecaja te pravnokulturnu ili strukturalnu srodnost Hrvatske s drugim zemljama. Proces izgradnje modernih država u 19. st. karakterizira diferenciranje na zapadnoeuropsko "središte" i zemlje "periferije" koje od zemalja "središta" preuzimaju ideje, modele i institucije u cilju ubrzane modernizacije i neutralizacije svoje ovisnosti uključenjem među njih. U to je doba Hrvatska zemlja "periferije" koja ima razvijenu autonomiju i dugotrajnu tradiciju razvoja institucija koju prati težnja za razvijanjem identiteta prema modernim i punim oblicima, ali je ujedno i u položaju djelomične ovisnosti od izvanjskih političkih središta. Formiranje modernih hrvatskih institucija i pravne kulture odvija se na sjecištu tih odrednica. Razvoj od 1918. do 1990. Hrvatska nastavlja u položaju ograničenog identiteta u okviru nestabilnih državnih poredaka autoritarnog tipa sa čijim se odrednicama sprežu elementi prethodeće baštine što utječe na formiranje suvremene hrvatske pravne kulture. Ciljevi projekta su: utvrditi formativne (tradicijske) odrednice moderne hrvatske pravne kulture te ključne činioce u njenom oblikovanju; utvrditi ključne vanjske utjecaje te način i učinke recepcije; postaviti osnovu za razumijevanje hrvatske pravne tradicije u europskom okviru; utvrditi moguće pravilnosti u razvoju Hrvatske i zemalja srodnog «perifernog» položaja (npr. Finska i Norveška). Važnost istraživanja proizlazi iz takvog značaja pravne kulture za orijentaciju u suvremenim procesima razvoja te procesa pridruživanja EU. Članci i monografije. 

Natrag