zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-8
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Medijska kultura u suvremenoj Hrvatskoj: pluralizam medija i medijske politike 
Voditelj: Zrinjka Peruško-Čulek
Ustanova: Fakultet političkih znanosti, Zagreb 
Sažetak: Mediji nam daju „znakove o prirodi društvene stvarnosti, o temama koje nas okupiraju, i o klimi javnog mnijenja“. Mediji su akteri društvene konstrukcije, a njihovu ulogu treba promatrati u međuodnosu tekst-kontekst koji je „postao paradigmatski za medijske studije u posljednjem desetljeću“. Komunikacijski mediji (masovni i novi mediji) danas imaju jednu od ključnih uloga u funkcioniranju suvremenih demokratskih društava, a o njihovoj kvaliteti ovisi i konstrukcija društvenih vrijednosti i društva samog. Kvalitetan medijski sustav je slobodan, raznolik i pluralističan, a razvija se pod utjecajem nacionalne i međunarodnih (prvenstveno EU i Vijeće Europe) medijskih politika, te globalnih medijskih trendova koji uključuju digitalnu konvergenciju, liberalizaciju tržišta, transnacionalnu medijsku koncentraciju, što dovodi i do povećane komercijalizacije medijskih sadržaja, te fragmentacije publika. Istraživanje će sustavno i dugoročno analizirati najvažnije elemente strukture, sadržaja i razvojnih trendova medijskog sustava i institucija, medijske politike, medijskih programa i medijskih publika u Hrvatskoj. Glavni rezultati istraživanja bit će u evaluaciji kvalitete medijskog sustava i medijske politike, te u definiranju karakteristika medijske kulture u Hrvatskoj kao odrednice njezinog suvremenog identiteta. Raznolikost i pluralizam medijskog sustava u središtu su europskih medijskih politika, a istraživanje će obuhvatit ovu temu kroz tri povezana modula: ? analizu hrvatske medijske politike u komparativnom europskom i globalnom kontekstu promjena u medijskim politikama; ? analizu strukturalne raznolikosti i pluralizma medijskog sustava kroz analizu medijskog tržišta i medijskih žanrova; ? analizu unutarnje raznolikosti i pluralizma medijskih sadržaja (posebno u svjetlu političke ne/pristranosti i stereotipizacije) te njihovu recepciju kod publike. Kritičkom empirijski i teorijski utemeljenom analizom u komparativnom kontekstu europskih i svjetskih znanstvenih spoznaja i razvojnih trendova istraživanje želi pridonijeti pozitivnoj ulozi medija u demokratskoj konsolidaciji Hrvatske, te u razvoju hrvatske medijske politike u skladu s europskim medijskim politikama (kako u smislu harmonizacije s acquis-om u audiovizualnom sektoru EU, tako i s medijskom politikom Vijeća Europe). 

Natrag