zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2019-12-14
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Hrvatska i EU: integracijske strategije i kreiranje javnih politika 
Voditelj: Luka Brkić
Ustanova: Fakultet političkih znanosti, Zagreb 
Sažetak: Projekt ˝Hrvatska i EU: integracijske strategije i kreiranje javnih politika˝ ciljano je temeljno istraživanje u znanstvenom polju politologije. Polazišne spoznaje projekta vezane su uz teorijske i metodologijske nalaze dviju politoloških grana - političke ekonomije i javnih politika / javnog upravljanja. Temeljna je istraživačka hipoteza projekta da je političkom analizom na osnovi spomenutih dviju grana političke znanosti moguće odrediti utjecaj aktera na integracijsku strategiju Hrvatske u EU i vjerojatne ishode u kreiranju pojedinih javnih politika (˝policy outcomes˝) na razini Unije. Očekivani rezultati odnose se, s jedne strane, na znanstvene spoznaje o načinu na koji pojedine vrste aktera (politički lideri, državna uprava, stručni eksperti, poslovni sektor, lokalna samouprava, sindikati, nevladine organizacije, strukovna udruženja) utječu na oblikovanje integracijske strategije u EU. S druge strane, očekuju se znanstvene spoznaje o načinu na koji se na razini EU kreiraju javne politike, poglavito s obzirom na način na koji pojedine politike dolaze na dnevni red političkog odlučivanja (˝agenda-setting˝). Rezultati istraživanja bit će provjereni upotrebom formalne političke analize, zasnovane na teoriji igara, odnosno, primjenom suvremenih teorija policy procesa u kojem se postavljanje politike na dnevni red promatra početnom fazom procesa kreiranja neke politike. Rezultati predloženog istraživanja bit će od velike koristi za studij politike Europske unije na politološkom i drugim studijima u području društvenih znanosti, jer o pitanjima integracijskih strategija i načinu kreiranja javnih politika na razini EU u Hrvatskoj ne postoji sustavna domaća i prijevodna znanstvena literatura. 

Natrag