zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja 
Voditelj: Ladislav Bognar
Ustanova: Filozofski fakultet, Osijek 
Sažetak: Fenomen čovjekove kreativnosti još uvijek je nedovoljno istražen s pedagoškog aspekta. Posebno se to odnosi na kreativnost učitelja i njen utjecaj na kreativnost učenika. Cilj ovog istraživanja je utvrditi okolnosti koje potiču ili ometaju stvaralaštvo učitelja kako u procesu dodiplomske i diplomske edukacije, tako i u procesu cjeloživotnog učenja. Odgojno-obrazovni proces namijenjen budućim učiteljima ima posebno delikatnu zadaću jer s jedne strane treba poticati razvoj njihove osobne kreativnosti, a istovremeno biti egzemplaran u pogledu otvaranja didaktičkih mogućnosti za razvoj učeničke kreativnosti. Zato će važan dio ovog projekta biti usmjeren na ispitivanje mogućih didaktičkih rješenja u procesu edukacije budućih učitelja. Proces permanentne edukacije učitelja može biti faktor ometanja kreativnosti učitelja kao i njenog poticanja. Zato će ovaj projekt biti orijentiran na taj važan aspekt potpore razvitku učiteljske profesionalnosti. Projekt će istražiti različite moguće forme permanentne edukacije učitelja stavljajući poseban naglasak na njihovu inicijativu, samoorganiziranje, suradničke odnose, razvoj samopouzdanja i stručne kompetentnosti, kao i istraživanja socijalne i emocionalne klime koja potiče ili ometa njihovu kreativnost. Izučit ćemo teorijske osnove kreativnosti čovjeka, definirati specifičnosti u odnosu na kreativnost učitelja, utvrditi značajke instrumenta za praćenje kreativnosti i kreirati nove, te razviti metode i postupke za poticanje kreativnosti učitelja. Rezultati projekta bit će primijenjeni u nastavi za studente nastavničkih studija te kroz aktivnost permanentnog stručnog usavršavanja učitelja u okviru zajednica učenja. Dio suradnje učitelja će se ostvariti posredstvom sustava Moodle namijenjenog učenju posredstvom Interneta (web based learning). Na teorijskoj razini projekt će učiniti nove pomake u razumijevanju fenomena ljudske kreativnosti, a posebno njene uloge u suvremenoj koncepciji učiteljske profesije te ulozi kreativnosti u suvremenom didaktičkom oblikovanju odgojno-obrazovnog procesa. 

Natrag