zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Adaptibilnost visokotehnoloških organizacija 
Voditelj: Božidar Kliček
Ustanova: Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 
Sažetak: Adaptibilnost je najznačajnije svojstvo organizacija za njihovu uspješnost i preživljavanje. Organizacije se prilagođavaju promjenom znanja ljudi, organizacijske strukture, načinom poslovanja, te uključivanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije. Iako vrlo značajni, ti procesi su još uvijek nedovoljno znanstveno istraženi. Pretpostavlja da je danas moguće stvoriti egzaktne modele adaptacije organizacija, sintezom nekoliko teorijskih pristupa, primjenom simulacija i optimiranja, provođenju empirijskih istraživanja svojstava organizacija, primjenom otkrivanja zakonitosti u podacima, područjem umjetne inteligencije „revizija teorija“, eksperimentalnoj verifikaciji i najbitnije, kompetenciji ovog istraživačkog tima u prikupljanju i rudarenju podataka (elektronička demokracija, ponašanje potrošača, državna sigurnost, financije, upravljanje kvalitetom). Predloženo istraživanje treba: 1. Utvrditi stanje u Hrvatskoj, te obradom rezultata ustanoviti zakonitosti za različite profile organizacija. 2. Dati egzaktne modele, koji će omogućiti predviđanja posljedica poduzimanja promjena na uspješnost i preživljavanje organizacije. 3. Pokazati da je suradnje istraživače iz akademskih sredina i onima iz gospodarstva moguća i višestruko korisna. Rezultati će se provjeravati na eksperimentalnim modelima, zatim na opsežnim istraživanjima organizacija iz prakse, te eksperimentalno kreiranim organizacijama, stavljenih u odgovarajuće uvjete. Istraživanje je važno jer je adaptibilnost jedan od ključnih faktora konkurentnosti svake organizacije koja se pojavljuje na tržištu, a posebno visokotehnoloških. Organizacije u Hrvatskoj trebaju se adaptirati u procesima posttranzicje, zbog tržišnih uvjeta, pristupanja Europskoj Uniji, te praćenju tehnologije. Stvaranjem egzaktnih modela adaptacije organizacija taj proces može se učiniti bržim, lakšim i efikasnijim obzirom na ukupne performanse organizacije. 

Natrag