zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Koliko države ili kakav sustav javnih financija treba Hrvatskoj u 21. stoljeću? 
Voditelj: Sandra Krtalić
Ustanova: Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Pula 
Sažetak: Pitanje je jesu li sustavi današnjih javnih financija sposobni nositi se i izaći na kraj s bremenitim problemima u današnjim globalizacijskim uvjetima življenja i stvaranja? Moraju li mjesto i uloga sustava javnih financija biti revidirana? Tijekom 20. stoljeća došlo je do značajnih promjena s obzirom na ulogu i mjesto države u ekonomiji. Mnogobrojne promjene koje su izvršene tijekom proteklog stoljeća u fiskalnoj sferi, te sam proces globalizacije, tranzicije, liberalizacije vanjske trgovine doveli su do značajnih transformacija strukture sustava javnih financija u mnogim zemljama. Nova globalna ekonomija traži i nove javne financije. Kreatori ekonomske politike moraju znati da javne financije zaslužuju novi tretman u globalnom svijetu. Gura li globalizacija vlasti da troše više ili manje? Kakvu ulogu država ima danas? Je li ona jednaka kao i prije 20 ili 30 godina unatrag? Rastuća konkurentnost zahtijeva veći nadzor rada javnog sektora kako bi se smanjila opterećenost gospodarstva te potaknula racionalna uporaba proračunskih sredstava i omogućila veća autonomija javnog sektora koja bi povećala njegovu snagu i kvalitetu. Kako je Republika Hrvatska od 18. lipnja 2004. godine dobila status kandidata za ulazak i punopravno članstvo u Europskoj uniji, te kako je fiskalna politika jedno od najznačajnijih poluga djelovanja ekonomske politike u budućnosti potrebno je ovom području posvetiti posebnu pozornost. Hrvatska mora stvoriti moderan sustav javnih financija i na taj se način prilagoditi brojnim zahtjevima i trendovima tržišnog svjetskog gospodarstva. Istraživanju se polazi s pretpostavkom da su u proteklom razdoblju u Hrvatskoj učinjeni mnogobrojni pomaci i promjene u okviru ekonomike javnog sektora, mada je efikasno, transparentno i kvalitetno upravljanje javnim sektorom još ispred nas, jer postoji niz problema vidljivih u: visokoj razini poreznog opterećenja, neefikasnom upravljanju javnim rashodima, oslanjanju države na financiranje prihodima od privatizacije, izdašnom subvencioniranju javnih i privatnih poduzeća, visokom javnom dugu te niskom stupnju fiskalne decentralizacije. Stoga je, potreban novi pogled na mjesto i ulogu javnih financija u skladu sa zahtjevima globalnih izazova u kojima tržište i država, kao i međunarodna okolina moraju biti interaktivni partneri. 

Natrag