zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-6-25
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Primjena ultrazvuka u prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji 
Voditelj: Branko Tripalo
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Obrada ultrazvukom ili sonifikacija je jedna od novih tehnologija koja je ostvarila značajne rezultate u prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji u zadnjih deset godina. Postaje sve važnija zbog povećanog zahtjeva potrošača za neinvazivnim metodama prerade hrane koje u manjoj mjeri utječu na promjenu nutritivnog sastava i na ukupnu kvalitetu hrane. Prednost ultrazvuka pred konvencionalnim metodama jest u tome što djeluje u potpuno optički neprozirnim sustavima. Ultrazvuk se može upotrijebljavati za intenzifikaciju i/ili poboljšavanje specifičnih operacija prehrambene industrije kao što su pasterizacija i sterilizacija, emulgiranje, disperzija, homogenizacija, ekstrakcija, filtracija, sušenje, smrzavanje, pakiranje, rezanje, pročišćavanje otpadnih voda, te grijanje i čišćenje procesnih površina. Osim u preradi hrane, rabi se kao brza i nedestruktivna analitička metoda kojom se dobivaju podaci o fizikalno-kemijskim svojstvima hrane (kemijski sastav, struktura, fizikalno stanje, molekularna svojstva, fazne promjene, temperatura, otkrivanje prisustva stranih materijala, mjerenje brzine protoka, mjerenje debljine materijala, određivanje profila sedimentacije i emulgiranja, mjerenje veličine čestica, difuzija, zbijanje i razrijeđivanje, kavitacije). Kao analitički instrument ultrazvuk također može poslužiti za kontinuirano praćenje navedenih svojstava hrane on-line tijekom procesa. Često se primjenjuje za ekstrakciju različitih spojeva iz hrane (enzimi, proteini, metali, elementi u tragovima, minerali, bioaktivni spojevi) i u reaktorskom inženjerstvu za ubrzavanje kemijskih reakcija i modifikaciju enzimske aktivnosti. Ultrasonična obrada hrane još uvijek je nedovoljno istražena, posebice u Hrvatskoj, i zahtjeva opsežna buduća istraživanja kako bi se razvila tehnologija u industrijskom mjerilu te da bi se razjasnio utjecaj ultrazvuka na svojstva hrane. U sklopu ovog projekta planira se istraživanje mogućnosti primjene ultrazvuka na različite procese prehrambene tehnologije i biotehnologije te utjecaj ultrazvuka na kemijska i fizikalna svojstva hrane. Posebna pažnja biti će posvećena praćenju procesa pomoću ultrazvuka i razvoju matematičkih modela za vođenje procesa u cilju dobivanja proizvoda bolje kvalitete i usavršavanja postojećih tehnologija. 

Natrag