zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Proizvodnja biološki aktivnih tvari pomoću selekcioniranih kvasaca 
Voditelj: Slobodan Grba
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Biološki aktivne tvari od posebnog su interesa za ljudsko zdravlje, jer omogućuju održavanje organizma u dobrom fiziološkom stanju. Proizvodnja tih tvari u R Hrvatskoj još uvijek je na dosta niskoj razini, pa ju svakako treba unaprijediti. Jedna od mogućnosti razvoja te proizvodnje je primjena kvasaca koji imaju svojstvo biosinteze kemijski različitih biološki aktivnih tvari (vitamini, enzimi, hormoni, aktivni metil donori i dr.), koji se u razvijenom svijetu često koriste. Osim toga, poznato je povoljno djelovanje čitave kvaščeve biomase obogaćene vitaminima i mineralnim tvarima za ljudsko zdravlje, koja se može proizvesti specifičnim biotehnološkim procesima. Zato su ova istraživanja usmjerena na biosintezu tvari visoke nutritivne vrijednosti, S-adenozil metionina (SAMe) i selenometionina, pomoću kvasaca. Iako je sam biokemijski put sinteze ovih važnih supstancija u dobroj mjeri poznat, potrebna su još mnoga istraživanja kako bi se biosintzeza mogla provoditi u komercijalne svrhe. U tu svrhu odabrat će se posebni kvasci koji imaju visoki enzimski potencijal biosinteze tih spojeva. Međutim, najveći potencijal za povećanje proizvodnje krije se u mogućnosti vršenja ciljanih genetičkih modifikacija u genomu kvasca koje uključuju pojačanu ekspresiju ili pak inaktivaciju pojedinih gena s jedne strane, ali i ciljane promjene genskih produkata-proteina s druge strane. Osim toga istražit će se aktivnost enzima AdoMet sintetaze i selenometionin sintetaze nakon genske preinake. U odabranim kvascima istražit će se brzina biosinteze ovisna o sastavu hranjive podloge i uvjetima okoline biotehnološkog procese (pH, temperatura) i aerobnosti procesa odnosno jačine energetskog potencijala (koncentracije ATP-a) kvaščevih stanica za biosintezu tih spojeva. Kao rezultat istraživanja očekuje se znanstvena spoznaja o biosintezi biološki aktivnih tvari i primjena tih istraživanja u unapređenju biotehnoloških procesa proizvodnje tih tvari. Također se očekuje da se neki od rezultata primjene u industrijskoj proizvodnji. Uspješnost u izradi projekta moći će se pratiti analizom redovitih izvješća o radu, te kroz publikacije. Predložena istraživanja doprinose razvoju ovog područja i suvremene biotehnologije R Hrvatske u znanstvenom i ekonomskom smislu, što će omogućit zapošljavanje novih djelatnika i njihovo daljnje usavršavanje. 

Natrag