zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Endokrino-aktivne supstancije u hrani i oštećenja reproduktivnog sustava 
Voditelj: Jasna Kniewald
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Endokrini sustav je sklop žlijezda koje proizvode i luče hormone odgovorne za reguliranje rasta, razvoja, reprodukcije i ponašanja životinja i ljudi. Pojedine kemijske tvari, bilo prirodne ili sintetske, mogu djelovati na endokrine žlijezde, hormone, ili na mjesta njihovog djelovanja – ciljna tkiva. Takve se kemikalije nazivaju "endocrine disruptors" (EDs). U novije vrijeme su uočeni njihovi štetni utjecaji na reprodukciju, rast i razvoj pojedinih vrsta životinjskog svijeta uključujući domaće životinje, ali i porast poremećaja reprodukcijskog sustava u ljudi. Praćenje izloženosti EDs je usmjereno na prisutnost u ljudi tzv. perzistentnih organskih zagađivača dospjelih kontaminiranom hranom i iz oksidacijskih izvora – u industrijskim procesima. Učinci dugotrajne izloženosti i niskim koncentracijama EDs trebaju se dokazati. Činjenica da visoke razine EDs mogu narušiti zdravlje čovjeka uzajamnim djelovanjem sa endokrinim sustavom povećava zabrinutost o mogućim njihovim štetnim učincima. Možda je najkontroverznije pitanje endkrinog poremećaja razina izloženosti pojedinom ED, koja će proizvesti učinak. Jedan od razloga tome je što ED često oponaša djelovanje ili djelujue suprotno djelovanju prirodno proizvedenih hormona u organizmu. Prirodni hormoni često imaju daleko jaču učinkovitost nego bilo koji strani ED prisutan u tijelu u razinama, koje već pokazuju utjecaj na biološku funkciju. Slično ovome postavlja se pitanje sinergzma, tj. da li istovremena izloženost EDs sličnih djelovanja može proizvesti jači učinak od zbroja njihovih individualnh djelovanja. Mogući učinci EDs na reprodukciju utvrđuju se praćenjem kvalitete spermija, plodnosti, anomalija muških spolnih organa i indukcije karcinoma testisa i prostate kao muških ciljnih reprodukcijskih tkiva. Nepovoljni učinci pojedinih kemikalija iz okoliša (pesticidi), s poznatim djelovanjem na endokrini sustav, proučavani su u našem laboratoriju na laboratorijskim životinjama, peradi i govedima, ali i na životinjskim kulturama stanica. U mnogim slučajevima nije još u potpunosti razjašnjeno na koji način takve tvari djeluju, premda je u nekim slučajevima utvrđena povezanost izloženosti i štetnog učinka. Svrha ovog projekta je objašnjenje i utvrđivanje mogućih štetnih učinaka odabranih kontaminanata hrane (poliklorirani bifenili /PCB/, policiklički aromatski ugljikovodici /PAH/ i organoklorirani pesticidi) na reprodukcijske procese in vivo u štakora i in vitro u životinjskim i humanim kulturama stanica testisa. 

Natrag