zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Mikotoksini u namirnicama i krmi na području R.Hrvatske 
Voditelj: Senadin Duraković
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Aflatoksini su sekundarni metaboliti plijesni Aspergillus flavus i A. parasiticus. Snažni su toksini i karcinogeni agensi. Veliki broj namirnica i krme supstrati su za rast vrsta iz roda Aspergillus i za sintezu aflatoksina. Obadvije te vrste iz roda Aspergillus uzrokuju čitav niz ekonomskih i medicinskih poteškoća u svijetu u velikom broju postrojenja za proizvodnju i preradu hrane i krme rastući na uskladištenim namirnicama i krmi. Radi sprečavanja biosinteze mikotoksina na poljoprivrednim proizvodima prijeko je potrebno spriječiti rast toksinotvornih plijesni. To se u pravilu postiže na tri načina: kontrolom okolišnih parametara; primjenom kemijskih antifungalnih agenasa; i iskorištavanjem prirodnih faktora otpornosti u tijeku rasta biljaka u polju i u skladištu. U proteklome razdoblju u nas je istraženo antifungalno djelovanje čitava niza prirodnih i kemijskih spojeva što su u nas, kao novi spojevi, dobiveni kemijskom sintezom. Usprkos rezultatima koji obećavaju, primjena tih spojeva mora se uzimati s krajnjim oprezom, budući da se još ne zna mogu li oni u budućnosti stvoriti neke ekološke probleme. 

Natrag