zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Pripremanje sirovina i određivanje teksturalnih svojstava prehrambenih proizvoda 
Voditelj: Damir Ježek
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Svaki proizvodni sustav u prehrambenoj industriji i biotehnologiji ima svoje ulazne i izlazne procesne veličine. To su informacije o veličinama svojstvenim za njihovo stanje (temperatura, tlak, gustoća, termodinamička stanja, kemijski sastav, teksturalna svojstva, itd.) i zovemo ih karakterističnim veličinama sustava.Ulazne veličine, stanje tvari i energije dovedene u sustav i utjecaj vanjskih čimbenika utječu na ponašanje sustava. Pravilno uzorkovanje sirovina na ulazu u proizvodni sustav i njena obrada važan su čimbenik za pravilno provođenje kemijskih, biokemijski i gravimetrijskih analiza sastava sirovina. Utjecaj i optimiziranje pripremanja sirovina u smjesama i suspenzijama, važan je čimbenik za definiranje konačne kvalitete gotovih prehrambenih proizvoda, kao i njihovih teksturalnih svojstava. Obrada sirovina (mljevenje, izmješavanje, homogeniziranje te određivanje granulometrijskog sastava) važan je čimbenik u pravilnom provođenju analitičkih kvalitativnih analiza sirovina. Isto tako, navedeni postupci obrade sirovina utječu i na konačnu kvalitetu gotovih prehrambenih proizvoda, a koja će se pratiti putem odgovarajućih teksturalnih svojstava (tvrdoće, adhezivnosti, testu na puknuće, rastezljivosti, rezanju i penetraciji, tlačivosti, čvrstoći, krhosti, lomljivosti i konzistenciji, otporu na istezanje, itd.). Navedene metode pripremanja sirovina za analitičku kontrolu i provjeru kvalitete sirovina i gotovih prehrambenih proizvoda provodile bi se u skladu sa metodama i u suradnji sa centralnim analitičkim laboratorijem za EU, "Institute for Reference Materials and Measurements ", IRM, Geel, Belgija. Dobiveni postupci i metode pripremanja sirovina za analitičke kvalitativne analize sirovina i određivanja teksturalnih svojstava prehrambenih proizvoda uvele bi se kao standardi u kvantitativnoj i kvalitativnoj kontroli sirovina i gotovih prehrambenih proizvoda u industriji i za to validiranim analitičkim laboratorijima. Na taj način bi se definirali postupci pripremanja i provođenja gore navedenih analiza i olakšala kontrola kvalitete i sigurnost gotovih prehrambenih proizvoda i pravilno vođenje prehrambenih procesa. Na osnovu toga bi se ustanovila ovisnost određenih izlaznih i ulaznih veličina i najbolja karakteristika vladanja promatranog sustava. Isto tako bi se definirao matematički opis djelovanja unutar sustava u ovisnosti na vrijeme prerade materijala, te ulaznih i izlaznih veličina sustava. 

Natrag