zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Primjena integriranih bioprocesa u proizvodnji mliječne kiseline 
Voditelj: Srđan Novak
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Integrirani bioprocesi, u kojima se simultano provodi izdvajanje proizvoda tijekom mikrobnog procesa u bioreaktoru, nalaze sve veću industrijsku primjenu jer se na taj način sprječava inhibicija biokatalizatora proizvodom te bitno olakšava izdvajanje i pročišćavanje proizvoda. Time se ujedno omogućava vođenje procesa kontinuiranim postupkom i tako bitno poboljšava djelotvornost i produktivnost procesa. U našem laboratoriju razvijen je novi tip bioreaktora s biofilmom – tzv. horizontalni rotirajući cijevni bioreaktor (HRCB) koji se u opsežnim prethodnim istraživanjima pokazao pogodnim za vođenje bioprocesa kontinuiranim postupkom. Na temelju dosadašnjih spoznaja očekuje se da bi se ovaj tip bioreaktora mogao uspješno primijeniti u procesu mikrobne proizvodnje mliječne kiseline i to u kontinuiranim integriranim postupkom. U pet godina trajanja projekta istražit će se primjena HRCB-a u različitim kombinacijama načina vođenja bioprocesa i postupaka izolacije mliječne kiseline iz fermentacijske komine. Pri tome će se istražiti proizvodnja iz različitih obnovljivih sirovina (škrobne, inulinske, lignocelulozne) te postupci predtretmana ovih sirovina za fermentaciju. Na temelju rezultata istraživanja postavit će se integrirani proces te razviti matematički modeli koji će omogućiti projektiranje i prijenos u veće mjerilo. Svrha je ovoga projekta da se spoznaju znanstveni temelji integriranih bioprocesa uopće a posebno procesa proizvodnje mliječne kiseline – sve to u cilju razvoja novih industrijskih biotehnoloških postupaka te metodologije za projektiranje i prijenos tih postupaka iz laboratorijskog u industrijsko mjerilo. Ove spoznaje trebale bi u konačnici omogućiti razvoj novog tehnološkog procesa proizvodnje mliječne kiseline visoke čistoće iz obnovljivih sirovina. Novostečena znanja, iskustva i kompetencije koje će proizaći iz ovoga projekta moći će se koristiti pri razvoju sličnih biotehnoloških postupaka i tako omogućiti bitan iskorak ka razvoju suvremene industrijske biotehnologije - novom i brzo rastućem industrijskom sektoru koji će bitno obilježiti tehnološki i gospodarski razvitak Europske Unije u idućih nekoliko desetljeća. 

Natrag