zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Promjene visokovrijednih sastojaka tijekom prerade odabranih vrsta voća 
Voditelj: Branka Levaj
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Interes za poznavanjem sastava voća obzirom na bioaktivne komponente primjerice polifenole i biljne pigmenti u posljednje vrijeme sve je veći. Razlog tome je njihov pozitivan zdravstveni učinak uglavnom zbog antioksiodativnog djelovanja kojim se odlikuju. Obzirom da njihov sadržaj ovisi o području uzgoja voća i klimatskim uvjetima javlja se potreba da se temeljito istraži sastav naših voćnih vrsta i njihovih proizvoda koji do sada još nisu ni dovoljno ni sustavno istraženi. Sirovina za istraživanje bile bi one vrste voća koje se u ovom razdoblju smatraju gospodarski posebno zanimljivim i to prvenstveno mandarina, višnja maraska, jagoda, smokva, jabuka i breskva. Specifičnosti njihova kemijskog sastava nisu do sada u cijelosti istražene posebice obzirom na uvođenje novih sorata, određenih postupaka prerade te primjene visokosofisticiranih analitičkih tehnika (visokodjelotvorna tekućinska kromatografija (HPLC) i plinska kromatografija (GC) koje su se posljednjih godina jako razvile i usavršile obzirom na prag detekcije i mogućnosti identifikacije spojeva. Cilj ovog istraživanja je odrediti visokovrijedne sastojke kao što su specifični polifenolni spojevi, biljni pigmenti, fitohormoni i aromatični spojevi u sirovini, tijekom prerade te u finalnim proizvodima i to primjenom spomenutih metoda. Aromatične spojeve bi se određivalo jer su uz parametre kvalitete koji su propisane Pravilnicima pokazatelji kvalitete sirovine i proizvoda. Radi cjelovitog uvida u sirovinu i proizvod provelo bi se i senzorsko ocjenjivanje istih. Također bi se odredila i antioksidatvna aktivnost sirovine i proizvoda. To bi doprinijelo boljoj karakterizaciji naših voćnih vrsta i njihovih proizvoda, a moglo bi ukazati i na eventualne propuste u proizvodnom procesu. Također određene analize provele bi se i drugim dostupnim laboratorijima kako bi se provjerili rezultati koji su ostvareni u Laboratoriju za procese konzerviranja i preradu voća i povrća. Iz sveg navedenog proizlazi da bi rezultati koji bi se ostvarili ovim Projektom bili višestruko korisni. Prvenstveno kao znanstveni doprinos poznavanju domaćeg voća i proizvoda i stvaranju baze podataka što bi bila i pomoć kontrolnim laboratorijima, unapređenju proizvodnje, zatim u cilju popularizacije i širenja uzgoja voća. Sve to doprinijelo bi popularizaciji rezultata hrvatske znanosti i pozitivnom utjecaju znanstvenih rezultata na unaprijeđene i razvoj hrvatske privrede. 

Natrag