zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Lignani u žitaricama, uljaricama, soji i integralnim pekarskim proizvodima 
Voditelj: Duška Ćurić
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Utjecaj lignana i drugih polifenolnih sastojaka hrane na zdravlje nalazi se u žiži interesa znanstvenika, nutricionista i liječnika zbog njihovog antioksidativnog, antiupalnog i antikancerogenog djelovanja. Istraživanja provedena in vitro i in vivo su pokazala da su prekursori lignana sisavaca, biljni lignani sekoizolaricirezinol, matairezinol, laricirezinol, ciklolaricirezinol, pinorezinol, siringarezinol, 7-hidroksimatairezinol, arktigenin i njegov glikozid arktiin. Najveća količina lignana je pronađena u odmašćenom lanenom brašnu i to 600-700 mg/100 g suhe tvari. Količina lignana u žitaricama, voću i povrću je znatno manja.Na količinu lignana u prehrambenim proizvodima mogu utjecati različiti faktori uključujući biljnu vrstu, zemljopisno podrijetlo, uvjeti uzgoja, sorta, uvjeti skladištenja, mljevenja i prerade. Tijekom zadnja dva desetljeća razvijene su mnoge metode kvalitativnog i kvantitativnog određivanja fitoestrogena i njihovih metabolita. Svrha ovog projekta je razviti metode za određivanja lignana u sjemenkama uljarica, soji i zrnu žitarica, njihovim mlinskim proizvodima i integralnim pekarskim proizvodima, koristeći tekućinsku kromatografiju visoke razlučivosti uz primjenu različitih metoda detekcije i kvantifikacije(UV, DAD, ED, MS). Cilj ovog projekta je utvrditi količine lignana u hrvatskim sortama žitarica (pšenica, raž, zob), uljarica (sjemenke suncokreta i bundeve) i soje, te odrediti količine lignana u njihovim mlinskim proizvodima. Koristeći napredne tehnike ekstrakcije i separacije pripremiti će se visokolignanski koncentrat iz ispitivanih sirovina, koji se može koristiti za obogaćivanje prehrambenih proizvoda. Proizvesti će se i ispitati sadržaj lignana u integralnim pekarskim proizvodima obogaćenih sojom, sjemenkama lana, bundeve i suncokreta. Ispitati će se utjecaj uvjeta prerade na bioraspoloživost lignana u gotovim proizvodima. Definirati će se uvjeti mljevenja i proizvodnje proizvoda s visokim udjelom lignana. Na osnovu rezultata provedenih istraživanja napraviti će se baza podataka o količinama i vrstama lignana u hrvatskim sortama žitarica i uljarica i njihovim mlinskim proizvodima, koja može poslužiti tehnolozima, nutricionistima i liječnicima za kreiranje funkcionalnih proizvoda s lignanima, istraživanjima prehrambenih navika i utjecaja lignana na zdravlje s ciljem zaštite i prevencije od malignih bolesti. 

Natrag