zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Prehrana, homocistein i kvaliteta koštanog tkiva 
Voditelj: Irena Colić-Barić
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Ključne polazišne spoznaje: Najnovije studije nagovještavaju mogući utjecaj homocisteina (Hcy), folata, vitamina B6 i vitamina B12 na metabolizam i kvalitetu kosti, te rizik od prijeloma. Osteoporotični prijelomi velik su javno-zdravstveni problem i povezani su s morbiditetom i mortalitetom. Smatra se da na razinu Hcy u zdrave populacije utječe i način života. Neke epidemiološke studije upućuju na blago povećanje razine Hcy u osoba koje se nepravilno hrane (nizak unos folata), u pušača i osoba koje piju kavu, ali i u vegetarijanaca (nizak unos vitamina B12), dok u osoba koje uživaju u alkoholu i onih koje su tjelesno aktivne podaci nisu jednoznačni. Također, trenutno je slabo poznata uloga Hcy u metabolizmu kostiju, a nije poznato ni da li poboljšani status folata i vitamina B12 u tijelu ili samo redukcija razine Hcy sprječava krhkost kostiju. Cilj istraživanja: Utvrditi razinu Hcy u populacije rizične s obzirom na unos navedenih mikronutrijenata i pojavnost osteoporoze. Utvrditi kvalitetu kosti u osoba s blago povećanom razinom Hcy, te hoće li adekvatni unos folata i/ili vitamina B12 (hranom i/ili dodatkom prehrani) imati pozitivan utjecaj na kvalitetu koštanog tkiva. Utvrditi da li će ispitanic u narednom periodu (tijekom studije praćenja) usvojiti novo prehrambeno ponašanje i kakav će to imati utjecaj na razinu Hcy i kvalitetu kosti. Očekivani rezultati: Očekuje se da će u većeg broja ispitanika biti utvrđeno blago povećana razina Hcy, te da će žene pred- i post-menopauzalne dobi (45-65 godina), starije osobe (>65 godina), vegetarijanci (30-50 godina) i osobe oboljele od celijakije (18-60 godina) nakon intervencije u trajanju od godine dana imati adekvatan status folata odnosno vitamina B12 i smanjenu razinu Hcy, te da će biomarkeri koštane izgradnje i razgradnje, te denzitometrija ukazati na poboljšanje stanja kostiju. Tijekom studije praćenja očekuje se da će značajniji broj ispitanika usvojiti novo prehrambeno ponašanje. Način provjere rezultata: Slučajan odabir ispitanika u skupine, upotreba placeba, duplo-slijepa studija. Važnost predloženog istraživanja: Na međunarodnoj razini, ovo bi bio doprinos trenutno nerazjašnjenim saznanjima vezanim uz ulogu folata i vitamina B12, te Hcy na kvalitetu koštane mase. Na nacionalnoj razini, dobili bi se podaci o statusu folata, vitamina B12 i razini Hcy u rizične populacije, te o korelaciji istih s mineralnom gustoćom kosti. 

Natrag