zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Hibridni integrirani bioprocesi i održivost proizvodnje organskih otapala 
Voditelj: Božidar Šantek
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Zbog iscrpljenosti nalazišta nafte u bliskoj budućnosti se očekuje energetska kriza (kriza goriva) kao i kriza kemijskih sirovina koje se dobivaju iz nafte. Pretpostavlja se da će se u prvo vrijeme taj manjak kompenzirati kemikalijama i energentima proizvedenim iz obnovljivih šećernih, škrobnih i lignoceluloznih sirovina. Zbog toga se danas intenzivno istražuju integrirani biotehnološki procesi proizvodnje kemikalija i energenata. Cilj ovog istraživanja je razvoj hibridnih integriranih bioprocesnih sustava za proizvodnju organskih otapala koji će biti efikasniji od klasičnih industrijskih procesa. Hibridni integrirani bioprocesni sustavi za proizvodnju organskih otapala (npr. etanol, aceton i butanol) će se sastojati od bioreaktorskog sustava (horizintalni rotirajući cijevni bioreaktor (HRCB) i bioreaktor s mješalom) u kombinaciji sa sustavom za "in situ" izdvajanje proizvoda. U ovom istraživanju proučavat će se membranski, ekstrakcijski i mikrokapsulacijski sustavi za "in situ" izdvajanje mikrobnih metabolita. Konstruirani hibridni integrirani bioprocesni sustavi testirat će se u proizvodnji organskih otapala iz šećernih, škrobnih i lignoceluluznih obnovljivih sirovina. Tijekom ovog istraživanja razvit će se matematički modeli hibridnih integriranih bioprocesnih sustava koji će opisivati miješanje, kinetiku mikrobnog procesa, te proces prijenosa mase u "in situ" sustavu za izdvajanje proizvoda. Na osnovi rezultata istraživanja i razvijenih matematičkih modela vršiti će se usporedba istraživanih bioprocesnih sustava s klasičnim industrijskim procesima prema ovim kriterijima: "indeks održivosti procesa" (eng. sustainability process index, SPI) i "analiza ciklusa procesa" (eng. life cycles analysis, LCA). Nadalje, očekuje se da će rezultat istraživanja biti i vrednovanje HRCB-a (sa ili bez bioreaktora s mješalom) u kombinaciji sa sustavom za "in situ" izdvajanje proizvoda kao uspješnog bioprocesnog sustava prema ovim procesnim parametrima: utrošak energije po jedinici proizvoda, emisija ugljičnog dioksida u okolinu, količina i vrsta otpadnih materijala (kao i mogućnosti njihove primjene u drugim biotehnološkim proizvodnjama). 

Natrag