zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Izbor vrsta i metoda pri pošumljavanju mediteranskog krškog područja 
Voditelj: Vlado Topić
Ustanova: Institut za jadranske kulture i melioraciju krš, Split 
Sažetak: Pitanje pošumljavanja mediteranskog krškog područja Hrvatske vrlo je značajno i aktualno, ne samo radi općekorisnih funkcija koje šume imaju i koje u ovom području zauzimaju središnje mjesto, već i radi podizanja gospodarske vrijednosti tih površina, koje po svom prostranstvu što ga zauzimaju mogu postati značajan nacionalni resurs za proizvodnju drva. S obzirom na to da potražnja drva u svijetu neprekidno raste, te da je njegova proizvodnja limitirana u prvom redu zemljištem, onda je mediteransko krško područje sa svojih 400.000 hektara neobraslih šumskih površina golem šumski potencijal za proizvodnju šumske biomase, koju treba aktivirati u interesu ekološkog i gospodarskog razvitka regije i zemlje u cjelini.Jedan od osnovnih problema koji treba rješiti pri pošumljavanju krškog područja svakako je pravilan izbor šumskih vrsta, koje je temeljno pitanje šumarske struke.O pravilnom izboru ovisi ne samo uspjeh pošumljavanja, nego i produkcija drvne mase, kao i melioracijski učinci uopće. Pravilan izbor vrsta za pošumljavanje moguće je utvrditi jedino dugoročnim istraživanjima na stalnim pokusnim objektima, na kojima se mogu provjeravati i proučavati rast i prirast pojedinih šumskih vrsta u određenim ekološkim uvjetima. Ovim istraživanjima želimo utvrditi upotrebljivost što većeg broja vrsta listača i četinjača, kako domaćih, tako i alohtonih, prilikom pošumljavanja mediteranskog krškog područja Hrvatske, uz primjenu različitih metoda pošumljavanja.Ovaj projekt ima ciljano temeljno istraživanje kroz koji će se unaprijediti znanstvenoistraživački rad u šumarstvu na problematici pošumljavanja krša, njegove melioracije, odnosno unapređenja i zaštite okoliša kao tematskog prioriteta.Doprinijeti će razvoju novih tehnologija i načina pošumljavanja krša i omogućiti napredak u svim fazama pošumljavanja.Utvrdit će se koje od istraživanih vrsta se mogu uspješno koristiti kao pionirske vrste pri pošumljavanju ekstremno degradiranih krških terena i tako omogućiti brže podizanje mješovitih kultura, stabilnih šumskih ekosustava, na mediteranskom krškom području. Rezultati istraživanja primjenjivat će se u šumarskoj praksi kojoj će omogućiti racionalnije i uspješnije podizanje novih šuma na kršu i poboljšanju njegove ekološke i gospodarske vrijednosti. 

Natrag