zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Digitalno kartiranje tla i procjenjivanje zemljišnih resursa temeljeno na GIS-u 
Voditelj: Boško Miloš
Ustanova: Institut za jadranske kulture i melioraciju krš, Split 
Sažetak: Temeljna uloga pedoloških istraživanja je sakupljanje, obrada i analiza, klasifikacija i kartiranje tla. Na žalost, pedološke karte izrađene tradicionalnim konceptom kartiranja imaju brojna ograničenja. One prikazuju prostorni raspored tipova tla, a ne njihovih svojstava, nisu prilagođene korištenju u suvremenim sustavima za upravljanje prostornim podacima, njihova je izrada vremenski jako zahtjevna, a cijena visoka. Navedena ograničenja u izradi i korištenju pedoloških karata, kao i sve učestaliji zahtjevi brojnih korisnika za pedološkim informacijama upućuju na potrebu traženja efikasnijih metoda kartiranja i prikazivanja prostornog variranja tla. Koncept digitalnog kartiranja tipova i/ili svojstava tla se temelji na ideji intenzivnog korištenja različitih, lako dostupnih digitalnih produkata (daljinskih istraživanja i digitalnog modela terena) i njihovom obradom i integriranjem u GIS-u. Glavni cilj predloženog projekta bit će razvoj metoda i tehnika za izradu digitalnih pedoloških karata integriranjem na GIS-u temeljenih metoda prostornog variranja tla i dodatnih informacija, uključujući: pedološka opažanja, stanišne varijable, te podaci izvedeni iz daljinskih istraživanja i digitalnog modela terena. Očekuje se da će predloženi projekt doprinijeti povećanju efikasnosti izrade, preciznosti i kvaliteti interpretacije pedoloških karata i karata svojstava tla. Kreirani modeli procjene pogodnosti tla doprinijeti će optimizaciji korištenja poljoprivrednih resursa jadranskih otoka. Rezultati istraživanja provjeriti će se testiranjem kreiranih modela podacima iz kontrolnih ili test uzoraka tla i terenskim ekspertnim provjeravanjem pouzdanosti i preciznosti granica izrađenih digitalnih karata. Važnost predloženog istraživanja leži u očekivanoj praktičnoj primjeni rezultata istraživanja na prostoru jadranskih otoka koji predstavljaju jedan od najvrednijih i najatraktivnijih, ali i najugroženijih dijelova prirodne baštine Republike Hrvatske. Integracijom raznovrsnih okolišnih baza podataka i njihovom obradom u GIS okružju uz primjenu kreiranih modela za procjenu tla i zemljišnih resursa osigurati će se trajna podrška korisnicima i donosiocima odluka u upravljanju održivim razvojem zemljišnim resursima jadranskih otoka. 

Natrag