zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Eliminacija patogena agruma i vinove loze metodama in vitro 
Voditelj: Danijela Hartl-Musinov
Ustanova: Institut za jadranske kulture i melioraciju krš, Split 
Sažetak: Biljne viroze i njima simptomatološki slične bolesti voćnih vrsta pripadaju grupi najopasnijih i ekonomski vrlo štetnih bolesti. Utvrđena je široka rasprostranjenost ovih patogena u svim uzgojnim područjima u Hrvatskoj. Negativan trend širenja viroza, bolesti uzrokovanih viroidima agruma te fitoplazmoza vinove loze najvećim dijelom je uzrokovan proizvodnjom sadnog materijala podrijetlom iz zaraženih matičnih nasada. Kultura biljnoga tkiva in vitro je do sada jedina djelotvorna tehnika kojom se iz zaraženih mogu dobiti zdrave biljke oslobođene od virusa. Istraživanja su, ovisno o kulturi i vrsti patogena, usmjerena optimizaciji mikrocijepljenja (agrumi) i razradi kultiviranja vegetacijskog vrška (vinova loza) u kombinaciji s termoterapijom. Laboratorijski testovi (ELISA, IC/RT-PCR, DTIBIA) i biotest omogućit će detekciju i identifikaciju virusa agruma i vinove loze te pobliže odrediti biološka svojstva virusnih sojeva. Biljke pozitivne na viroide podvrgavaju se eliminaciji i potom retestiraju biološkim i laboratorijskim testovima (sPAGE, RT/PCR). Za detekciju fitoplazmi koriste se PCR i RFLP, a za spiroplazme uzgoj u tekućoj kulturi in vitro i PCR. Navedene metode za detekciju virusa i viroida primjenjuju se za procjenu zdravstvenog stanja agruma i vinove loze u Hrvatskoj. Podvrgavanjem selekcioniranih klonova postupku eliminacije patogena očekuje se dobivanje zdravih inicijalnih biljaka čijim će se vegetativnim razmnožavanjem stvoriti preduvjeti za podizanje zdravih nasada. Proučavanjem mjesta cijepljenja introduciranih virusno provjerenih plemki i bezvirusnih podloga agruma utvrdit će se stupanj njihove kompatibilnosti i čimbenici djelomične ili potpune inkompatibilnosti. Postupci koji objedinjuju biološku i molekularnu dijagnostiku, termoterapiju i mikrocijepljenje agruma su u tijeku. Na taj način eliminirana su tri najopasnija virusa agruma (CTV, CPsV, CIVV) iz kultivara Zorica Rana, jedine sorte Citrus unshiu Marc. selekcionirane u Hrvatskoj. To je ujedno i prvi korak u dobivanju zdravih biljaka jedne voćne vrste u našoj zemlji. Eliminacija virusa i njima sličnih patogena danas je sastavni dio sanitacijskih i certifikacijskih programa zemalja EU osmišljenih prema direktivama i standardima kojima su propisani kriteriji proizvodnje i prometa voćnih sadnica. 

Natrag