zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Istraživanje i razvoj okolišu povoljnih metoda u zaštiti masline od štetnika 
Voditelj: Miro Katalinić
Ustanova: Institut za jadranske kulture i melioraciju krš, Split 
Sažetak: Vrijednost maslinarstva kao multifunkcionalne poljoprivredne grane, osim kvalitetom proizvoda očituje se i u nenarušenom agro-ekosustavu te krajobrazu. Proizvodnja maslina i kakvoća maslinina ulja uveliko ovisi o napadu raznih štetočinja. Najznačajnije štete prave Maslinina muha (Bactrocera oleae Gmell.) i maslinin moljac (Prays oleae Bern.). Maslina kao i druge poljoprivredne kulture nije izbjegla razdoblje kemizacije. Uporabom kemijskih sredstava narušio se biološki sklad u biocenozi masline. Posljednjih godina, jedan od ciljeva strategije razvoja maslinarske proizvodnje je smanjenje negativnog utjecaja na okoliš kroz integriranu ili ekološku proizvodnju. Navedene proizvodnje zahtjevaju i primjenu okolišu prihvatljivih sustava zaštite bilja. Općenito se smatra, da nema većih razlika između integrirane i ekološke poljoprivrede odnosno integrirane zaštite bilja i zaštite bilja u ekološkoj proizvodnji. Stoga, cilj istraživanja u navedenom je pronalaženje najpogodnijih (učinkovitost, ekonomičnost) i ekološki najprihvatljivijih (ekološki indikator ili faktor) metoda zaštite masline, koja su osnov sustava integrirane proizvodnje ekološke proizvodnje. Uspjeh istraživanja u suzbijanju maslinine muhe i maslinina moljca, okolišu povoljnim mjerama zaštite, očekuje se kroz primjenu biopesticida (mikrobiološki pripravci, naturaliti, prirodni insekticidi) i biotehničkih sredstava (hranidbeni i seksualni atraktanti, inertna prašiva). Po dobivanju rezultata istraživanja napraviti će se modeli okolišu povoljnih sustava u zaštiti masline našeg mediteranskog područja. Primjena izrađenih modela koristit će unapređenju zaštite maslina. Tehnološki će pomoći razvoju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ruralnih područja i očuvat će biološku ravnotežu u maslinicima, a samim tim i u cjelokupnom okolišu. 

Natrag