zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Biotehnološke metode u identifikaciji, selekciji i razmnožavanju voćaka 
Voditelj: Zorica Jurković
Ustanova: Poljoprivredni institut Osijek 
Sažetak: U Hrvatskoj postoji velik broj sorata trešnje i tipova/klonova unutar populacije Oblačinske višnje. U ranijim istraživanjima je obavljen pregled sa ciljem odabira autohtonih sorata trešnje radi njihove identifikacije i odgovarajučih tipova višnje radi daljnje selekcije. Uočene su razlike unutar populacije Oblačinske višnje u nizu agronomski važnih svojstava. Za autohtone sorte trešanja postoji sumnja da se radi o sinonimima poznatih starih sorata, a koje su se neplanskom introdukcijom udomaćile pod lokalnim imenom. Identifikacija i opisivanje sorata i tipova zasnivalo se na posebnostima koje su vidljive i koje je moguće opisati mjerenjima ili zapažanjima. Poteškoće u takvom pristupu su negenetski faktori koji utječu na ekspresiju pojedinih svojstava. Pretpostavka je da su autohtone sorte trešanja i višanja do određenog stupnja zaražene virusima i fitoplazmama. Kod sorata trešnje postoji genetsko-fiziološki problem autoinkompatibilnosti zbog postojanja S alela zbog čega je u nasade potrebno uvrstiti različite sorte koje će jedna drugoj poslužiti kao oprašivači. Osim brze i sigurne identifikacije sorata neovisno o utjecaju okoline, biotehnološke metode zasnovane na PCR-u omogućuju brže otkrivanje virusa u usporedbi sa klasičnim serološkim metodama i indeksiranjem. Ove metode pokrivaju širi spektar virusa i fitoplazmi, uključujući i one koje je nemoguće identificirati drugim metodama. Termoterapijom i kulturom tkiva moguće je ozdravljenje vrijednog klonskog materijala, te njegovo uvrštavanje u postupak umatičenja, a detekcijom S alela omogućuje se postavljanje kompatibilnih parova sorata trešnje kod podizanja voćnjaka. Cilj istraživanja je biotehnološkim metodama: utvrditi genetske različitosti i stvoriti identifikacijski ključ koji će omogućiti sigurno razlikovanje autohtonih i stranih sorata trešnje, i sorata i tipova višnje; stvoriti identifikacijski ključ za detekciju virusa i fitoplazmi; pronaći i optimizirati metodu za brzo ozdravljenje vrijednog klonskog materijala i kod autohtonih sorata trešnje identificirati S alele i odrediti sorte pogodne za oprašivanje. Provjera rezultata bit će u postavljanju i provedbi istraživanja po svim principima dobre znanstvene i laboratorijske prakse. Važnost istraživanja je u primjeni biotehnoloških metoda u identifikaciji, selekciji, ozdravljenju i umnažanju autohtonih sorata i njihovih tipova/klonova dobrih agronomskih svojstava, što je klasičnim metodama često nesigurno, dugotrajno i neučinkovito. 

Natrag