zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-7-16
zProjekti Rang lista prihvaćenih znanstvenih projekata
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Agroekonomske značajke razvoja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 
Voditelj: Stipe Radinović
Ustanova: Institut za jadranske kulture i melioraciju krš, Split 
Sažetak: Mediteransko područje Hrvatske obuhvaća otoke, obalni dio i unutrašnjost Istre, Kvarnera i Dalmacije. Na ovom području nalazi se 82.804 poljoprivrednih kućanstava koja raspolažu sa 161.248 ha ukupnog, odnosno sa 70.239 ha korištenog poljoprivrednog zemljišta (Popis poljoprivrede 2003.). Ovdje su najmanja i najusitnjenija obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) jer čak njih 83% raspolaže s manje od 3 ha poljoprivrednog zemljišta. Poljoprivreda se po proizvodnoj strukturi jasno razlikuje od ostalog dijela Hrvatske, s dominacijom maslinarstva, vinogradarstva i povrćarstva, zatim se uzgajaju mediteranske kulture i u većem broju su zastupljene ovce i koze. Ta proizvodnja može se organizirati na "malom" posjedu, angažira radne resurse i daje dobre financijske efekte. Poljoprivreda je važna i za ruralni prostor, ekološku ravnotežu, održanje kulturnih i ostalih tradicijskih vrijednosti itd. Tu su i specifični potrošači – turisti. Cilj rada je istražiti agroekonomske značajke razvoja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava mediteranskog područja Hrvatske. Osigurao bi se uvid u demografske i ekonomske veličine obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava mediteranskog područja. Izradile bi se i analizirale vremenske serije demografskih obilježja, proizvodnih kapaciteta i dominantnih proizvoda na mediteranskom području. Izradom tipologije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava stvorila bi se podloga za analize: ekonomske uspješnosti poslovanja, održivih indikatora poljoprivrede, organiziranosti, investicijske aktivnosti i smjera razvoja te bi se ocijenio njihov utjecaj na razvoj poljoprivrede. Izradila bi se simulacija dominantnih tipova proizvodnje čime bi se omogućio cjeloviti i parcijalni uvid u demografska, ekonomska i organizacijska obilježja i njihove interakcije. U konačnici će se definirati razvojne strategije za različite tipove obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Razvijeni simulacijski modeli moći će poslužiti kao podrška u procesu donošenja poslovnih odluka i upravljanju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Rezultati istraživanja poslužili bi kreatorima agrarne politike i regionalnoj administraciji za donošenje mjera za povećanje efikasnosti poljoprivrede mediteranskog područja. 

Natrag